2024 2025 teknik personele ek ne kadar zam geldi 

2024 2025 yılları için yapılan toplu sözleşmeye göre mühendis tekniker ve teknisyenlere durumlarına göre 20 10 ve 5 puanlık artış yapıldı 

Teknik Personelin Ek Ödemeleri 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşmesi kapsamında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 52 inci maddesinde teknik personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“(1) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;” bölümünün;

2024 temmuz aralık memur dil tazminatları 2024 temmuz aralık memur dil tazminatları

1. (a) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 20 puan,

2. (b) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan,

3. (c) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan, ilave edilir.” 

Editör: Haber Merkezi