2019 Yılı Yurtdışı Gündelikleri ve KKTC Gündelikleri

6/2/2019 tarih ve  714  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile /1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”m, bu Kararla yapılan değişiklikler ile birlikte uygulanmasına 2019 yılında da devam edilmesine karar verildi.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 714

8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6/2/2019 TARİHLİ VE 714 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Memur kardeşi için harcırah alabilirmi Memur kardeşi için harcırah alabilirmi

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar”ın; 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ekli Cetvel’in, 1 inci sırasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı Yardımcıları” şeklinde, 2 nci sırasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı ve” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkam” şeklinde, “Sekreterleri” ibaresi “Sekreteri” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresi çıkarılmış, 3 üncü sırasında yer alan “Bakanlık Müsteşarları”, “Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar” ve “Başbakan Başmüşaviri” ibareleri çıkarılmış, “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın; 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, ekli Cetvel’in I no’lu sütununda yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı Yardımcıları” şeklinde, II no’lu sütununda yer alan “Cumhurbaşkanlığı ve” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” şeklinde, “Sekreterleri” ibaresi “Sekreteri” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresi çıkarılmış, III no’lu sütununda yer alan “Bakanlık Müsteşarlan”, “Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar” ve “Başbakan Başmüşaviri” ibareleri çıkanlmış, “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlann başkanlan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”m, bu Kararla yapılan değişiklikler ile birlikte uygulanmasına 2019 yılında da devam edilir.

MADDE 4- Bu Karar 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: TE Bilisim