Kıta Halinde İntikal Eden Subay Astsubay Geçici Görev Yolluğu

6245 sayılı Harcırah Kanunun 15 . maddesinde kıta halinde haraket etmeleri halinde ilgililere geçici görev yolluğu ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.Burada geçici görev yolluğu ödenmemesinin sebebi ise ilgili askerlerin iaşelerinin devletçe karşılanması olarak açıklanmıştır.Ancak kıta halinde hareket edenlerin iaşelerinin ortak olarak değilde bedelen ödenmesi durumunda farklı bir durum ortaya çıkmaktadır.Daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında iaşelerin bedelen karşılanması durumunda kıta halinde sevk edilen subay ve astsubayların geçici görev yolluğu alabileceği yönünde karar verilmiştir.

2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları 2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 25464 Kararın Tarihi : 21.01.2002

KONU: Kıta halinde Iğdır’a intikal eden Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara Iğdır’daki görev süreleri için, geçici görev yolluğu ödenebileceği. …………………………………….

Görüldüğü gibi kıta halinde hareket eden birliklerin iaşelerin karşılanması, er ve erbaşların kazandan veya bedelen beslenmesi durumunda farklılıklar arz etmektedir. Her ne kadar 6245 sayılı Harcırah Kanununun 15’inci maddesiyle kıta halinde hareket eden birliklere yolluk ödenmeyeceği öngörülmüşse de, harekat eden birliğin er ve erbaşlarının
bedelen beslenmesi halinde rütbeli personelin yeme içmelerin sağlanamaması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Yukarıda ifade edilen genelge hükümlerinde de bu durum açıkça görülmektedir. Harcırah Kanununun 15’inci maddesinin gerekçesinde kendilerine iskân yeri temin edilemeyen kimselerin iskan giderlerinin kıtanın iskan masraflarına dahil edileceği de belirtilmiştir. Buna rağmen ilgililer ödeme hususunda tereddüt göstermiş ve konuya ilişkin olarak üstlerinden açıklama talebinde bulunmuşlar ve kendilerine Jandarma Genel Komutanlığınca bildirilen düzenlemelere göre uygulama da bulunmak için ödenek talep ederek ödeme yapmışlardır. Bütün bu nedenlerden dolayı 1971 sayılı ilâmın 4’üncü maddesiyle kıta halinde hareket eden birliklerdeki rütbeli personele gündelik ödenmesi dolayısıyla verilen ………………..- liralık tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.

Editör: TE Bilisim