Sözleşmeli olarak geçen süre kademe ilerlemesinde dikkate alınır mı?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memur kadrosuna atanan personelin, 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında ve anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında geçici personel pozisyonlarında geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yer alan "son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almama" süresi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı görüş olarak bildirilmiştir.

Memurun yarı zamanlı çalışması hakkında KDK dan önemli karar Memurun yarı zamanlı çalışması hakkında KDK dan önemli karar