İşçi yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi?

4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışan işçiler biriken yıllık izinlerinden vazgeçebilir mi?

İşçi yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi?

4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışan işçiler biriken yıllık izinlerinden vazgeçebilir mi?

İşçi yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi?

İşçi yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi?

Kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin en fazla sorun yaşadığı hususların başında yıllık izin süreleri ile alakalı durumlar gelmektedir. Özellikle özel sektörde çalışan işçilerin yıllık izinlerini kullanmalarına bazı engellemeler çıkarılmakta işveren tarafından işçinin yıllık izin hakkından vazgeçtiğine ilişkin dilekçeler alınmaktadır.İşçinin yıllık izin hakkı anayasa ve kanunlarda güvence altına alınmış bir husustur. İşçinin bu izin hakkını kullanmasını istemesi halinde kanunlar çerçevesinde işçiye bu izin hakkı kullandırılmak zorundadır.

Anayasanın 50. Maddesi, “dinlenmek çalışanların hakkıdır” ifadesine yer verdikten sonra, işçilerin yıllık izin hakkını ayrıca vurgulamıştır.

Bu sebeple Anayasal bir hak olan dinlenme hakkından vazgeçilemez.

Yine 4857 sayılı İş Kanunun 53. Maddesi‘nde işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemeyeceği kurala bağlandığı belirtilmiştir. 

Yıllık izin hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı süresince ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin E:2007/42572 – 16.04.2009 tarihli / 10857 sayılı Kararında;

4857 sayılı İş Kanunun 53. maddesinde işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemeyeceği kurala bağlandığı belirtilmiştir. Yıllık izin hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı süresince ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devam ettiği sürece kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir.” demiştir.

Sonuç olarak; kanun ve Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere yıllık izin hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı süresince ücrete dönüşmez ve işçi kendi isteğiyle bile olsa bu hakkından feragat edemez.

YORUM EKLE