İçişleri Bakanlığınca Yeni Şirket Kurulması İçin İstenecek Belgeler

İçişleri Bakanlığınca Yeni Şirket Kurulması İçin İstenecek Belgeler belediyelerce şirket kurulmasında bakanlığa gönderilecek belgeler

İçişleri Bakanlığınca Yeni Şirket Kurulması İçin İstenecek Belgeler

İçişleri Bakanlığınca Yeni Şirket Kurulması İçin İstenecek Belgeler

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ise 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda şirket kuracak olan belediyeler ve özel idare müdürlükleri aşağıda yer alan belgeleri İç işleri bakanlığına göndereceklerdir.

Yeni Şirket Kurulması için İstenecek Belgeler

1- Şirketin Kurulmasına Dair Meclis Kararı,

2- Kurulacak Şirkete Ait Gerekçe Raporu,

3- Kurulacak Şirketin Ana Sözleşmesi veya Taslağı,

4-Talepte Bulunan İdarenin Müracaat Tarihi İtibarıyla Mizanı

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 10:59
YORUM EKLE