Fiili Hizmet Zammından Yararlanacak Personelin Güncel Listesi

Fiili Hizmet Zammından Yararlanacak Personelin Güncel Listesi

Fiili Hizmet Zammından Yararlanacak Personelin Güncel Listesi

Fiili Hizmet Zammından Yararlanacak Personelin Güncel Listesi 

Bilindiği üzere, 03/08/2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/7/2018 tarih ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihi ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine tabi sigortalılar bu işlerde fiilen çalışarak geçirdikleri her 360 gün için 60 gün süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadırlar.

Fiili Hizmet Zammından faydalanacak personel listesi Sağlık Bakanlığından alman 15/8/2018 tarih ve 73686883-045.01-E.265 sayılı yazı ekindeki Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosu ile belirlenmişti. Ancak, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan ve 22/04/2021 tarihinde SGK kayıtlarına geçen tarihsiz ve E-73686883-045.03 sayılı yazıda 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanacak personelin meslekleri ile ilgili olarak konunun tekrar değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonucu daha önce 15/8/2018 tarih ve 73686883- 045.01-E.265 sayılı yazı ekinde gönderilen Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosunun güncellendiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, FHZ'den faydalanacak güncel personel unvanları ile ilgili  duyuru ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

04/06/2021

SAĞLIK MESLEK MENSUBU SAYILAN VE İNSAN SAĞLIĞINA İLİŞKİN İŞLERDE ÇALIŞAN 4/C SİGORTALILARININ FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

03/08/2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/7/2018 tarih ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihi ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine tabi sigortalılar bu işlerde fiilen çalışarak geçirdikleri her 360 gün için 60 gün süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadırlar.

Bu kapsamda, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan hangi unvanlarda görev yapanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları Sağlık Bakanlığından alman 15/8/2018 tarih ve 73686883-045.01-E.265 sayılı yazı ekindeki Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosu ile belirlenmiş olup, söz konusu unvan tablosu 29/8/2018 tarihinde Kurumumuz internet portalının (//e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa) E-SGK başlığı altında bulunan "KAMU" bölümünde yer alan Hizmet Takip Programı (HİTAP) (// e.sgk. gov.tr/ wps/ portal/ kamu/ İlgili+Uygulamalar/ esgkHizmetTakip) duyurular kısmından duyurulmuştur.

Bu kez, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan ve 22/04/2021 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına geçen tarihsiz ve E-73686883-045.03 sayılı yazıda 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanacak personelin meslekleri ile ilgili olarak Bakanlıkları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce konunun tekrar değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonucu daha önce 15/8/2018 tarih ve 73686883- 045.01-E.265 sayılı yazı ekinde gönderilen Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosunun güncellendiği bildirilmiştir.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alman yazı ekinde yer alan tabloya göre Kurumumuz Hizmet Takip Programı (HİTAP) unvan kayıtlarında gerekli güncelleme yapılmış olup, ilgililerin durumlarının ekte yer alan tabloya göre incelenerek bu tabloda sayılan unvanlarda çalışan sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelerde 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları mümkün olacaktır.

Bu nedenle, ilgililer hakkında 29/8/2018 tarihli duyurumuzdaki açıklamalar ile yukarıda yapılan açıklamalar esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Kamu idarelerine duyurulur.

EK- Unvan Tablosu

11/4/1928 Tarihli ve 1219 Sayılı Kanun, 25/2/1954 Tarihli ve 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 Tarihli ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Kapsamında Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosu

SIRA

UNVAN

KOD

UNVAN

1

8110

TABİB

2

42231

TABİB (UZMAN TABİP)

3

43602

TABİB (UZMAN (TUTG))

4

43603

TABİB (BAŞTABİP)

5

43604

TABİB (BAŞHEKİM)

6

43605

TABİB (BAŞTABİP YARDIMCISI)

7

43606

TABİB (BAŞHEKİM YARDIMCISI)

8

43607

TABİB (BAŞASİSTAN)

9

43608

TABİB (EĞİTİM GÖREVLİSİ)

10

43609

TABİB (ASİSTAN)

II

8121

TABİB (DAİRE TABİBİ)

12

8115

DİŞ TABİBİ

13

8122

UZMAN DİŞ TABİBİ

14

43610

DİŞ TABİBİ (BAŞHEKİM)

15

43611

DİŞ TABİBİ (BAŞHEKİM YARDIMCISI)

16

8200

ECZACI

17

43612

UZMAN ECZACI

18

43613

ECZACI (BAŞHEKİM YARDIMCISI)

19

43482

ECZANE TEKNİKERİ

20

8405

EBE

21

43488

EBE YARDIMCISI

22

43614

SAĞLIK TEKNİKERİ (EBE)

23

43615

SAĞLIK TEKNİKERİ (HEMŞİRE)

24

43616

SAĞLIK TEKNİKERİ (TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİKERİ)

25

43617

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ TEKNİKERİ)

26

43618

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ)

27

43619

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİ TEKNİKERİ)

28

43620

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ)

29

43621

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ)

30

43622

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ)

31

43623

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ)

32

43624

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYATHANE TEKNİKERİ)

33

43625

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP TEKNİKERİ)

34

43626

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ TEKNİKERİ)

35

43627

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ TEKNİKERİ)

36

43628

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ)

37

43629

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ TEKNİKERİ)

38

43630

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE TEKNİKERİ)

39

43631

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ,ERGOTERAPİ TEKNİKERİ)

40

43632

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ)

41

43633

SAĞLIK TEKNİKERİ (ACİL TIP TEKNİKERİ)

42

43634

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ)

43

43635

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ TEKNİSYENİ)

44

43636

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

45

43637

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ)

46

43638

SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ)

47

43639

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ)

48

43640

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ACİL TİP TEKNİSYENİ)

49

43641

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ODYOMETRİ)

50

43642

SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİYALİZ)

51

43644

SAĞLIK MEMURU (E.E.G)

52

43466

SAĞLIK MEMURU (TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ)

53

43645

SAĞLIK MEMURU (ANESTEZİ TEKNİSYENİ)

54

43643

SAĞLIK MEMURU (E.K.G )

55

43646

SAĞLIK MEMURU (PATOLOJİ TEKNİKERİ)

56

43647

SAĞLIK MEMURU (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

57

43648

SAĞLIK MEMURU (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ)

58

43649

SAĞLIK MEMURU (RADYOLOJİ TEKNİSYENİ)

59

43650

SAĞLIK MEMURU (DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ)

60

43651

SAĞLIK MEMURU (TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ)

61

43652

SAĞLIK MEMURU (AMELİYATHANE TEKNİKERİ)

62

43653

SAĞLIK MEMURU (ODYOMETRİ TEKNİKERİ)

63

43654

SAĞLIK MEMURU (DİYALİZ TEKNİKERİ)

64

43655

SAĞLIK MEMURU (FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ)

65

43656

SAĞLIK MEMURU (RADYOTERAPİ TEKNİKERİ)

66

43657

SAĞLIK MEMURU (ECZANE TEKNİKERİ)

67

43658

SAĞLIK MEMURU (ACİL TIP TEKNİSYENİ)

68

8400

HEMŞİRE

69

43465

HASTABAKICI HEMŞİRE

70

8450

HEMŞİRE YARDIMCISI

71

43659

LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ)

72

43660

LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

73

43467

KLİNİK PSİKOLOG

74

8175

FİZYOTERAPİST

75

8150

ODYOLOG

76

8225

DİYETİSYEN

77

8159

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

78

43469

PODOLOG

79

8310

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

80

24199

ANESTEZİ TEKNİSYENİ

81

22871

ANESTEZİ TEKNİKERİ

82

43470

TIBBİ LABORATUVAR VE PATOLOJİ TEKNİKERİ

83

43000

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ

84

43471

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ

85

43472

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ

86

43473

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

87

43474

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

88

8765

DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ

89

8635

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

90

43475

TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ

91

43476

TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ

92

43477

AMELİYATHANE TEKNİKERİ

93

43478

ADLÎ TIP TEKNİKERİ

94

41384

ODYOMETRİ TEKNİKERİ

95

43479

DİYALİZ TEKNİKERİ

96

43480

FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ

97

8157

PERFÜZYONİST

98

43490

PERFÜZYONİST TEKNİKERİ

99

43481

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

100

8158

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

101

43483

İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ (ERGOTERAPİ TEKNİKERİ)

102

43484

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ

103

43485

MAMOGRAFİ TEKNİKERİ

104

43486

ACİL TIP TEKNİKERİ

105

43487

ACİL TİP TEKNİSYENİ

106

43489

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

YORUM EKLE