Bayramlarda çalışan işçiye ücret yerine izin verilebilir mi?

resmi ve dini bayramlarda çalışan işçilere ücret yerine idari izin verilmesi mümkün mü?

Bayramlarda çalışan işçiye ücret yerine izin verilebilir mi?

resmi ve dini bayramlarda çalışan işçilere ücret yerine idari izin verilmesi mümkün mü?

Bayramlarda çalışan işçiye ücret yerine izin verilebilir mi?

Bayramlarda çalışan işçiye ücret yerine izin verilebilir mi?

Kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin resmi ve dini bayramlarda çalışmaları durumunda sözleşmelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ücretleri zamlı ödenmektedir. Bazı kurumlarda işçilerin resmi bayram günlerinde yaptıkları çalışmalara karşılık idari izin verilerek işçinin alacağı fazla ücretler ödenmemektedir. İşçilerin bu durumlarda idari izin yerine bayramda ödenen fazla ücreti alma hakları bulunmakta olup bu konuda işçilere farklı bri uygulamanın yapılması mümkün değildir. Konuya ilişkin yargıtay kararında da bu husus işçinin ücret alacağının ödenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Yargıtay’a göre de;

Dosyadaki belgelerden davacının bir kısım genel tatillerde çalışıp sonrasında idari izin kullandığı görülmektedir. İşçiye genel tatil çalışması karşılığında idari izin kullandırılması genel tatil ücreti hakkını ortadan kaldırmayacağından ücretin ödenmesi gerekliliği karşısında davacının ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklısı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre davacı tarafça yapılan fesih işlemi 4857 sayılı Kanun’un 24. maddesi gereği haklı nedene dayanmakla davacının kıdem tazminatına ve bir kısım ulusal bayram ve genel tatil ücretine hak kazandığının kabulü gerekirken mahkemece hatalı değerlendirme ile söz konusu taleplerin reddi isabetsizdir”.

Sonuç olarak, genel tatil günü olan bayram günü çalıştırılan işçiye sonradan bunun karşılığında idari izin verilmesi mümkün değildir. İşçiye bayram çalışması karşılığı ilave ücret ödenmelidir. İşçinin hafta tatilini kullandığı gün ile çakışan genel tatil günleri için sadece hafta tatili günü ücreti ödenmelidir. Bununla birlikte, örneğin bayram günü işyerinde 2 saatlik bir arızanın giderilmesi için çalıştırılan işçiye ücreti yine tam olarak ödenir. İşçi bayram günü yedibuçuk saati aşan bir çalışma yapmışsa, aşan süre fazla çalışma ücreti olarak ayrıca değerlendirilmelidir.

YORUM EKLE