Askerden dönen memurun göreve başlama süresi hakkında merak edilenler ?

memurken askere gidenlerin askerlik bitiminde göreve başlama süreleri 657 Devlet memurları kanunu 83 madde askerlik sonrası memurun göreve başlaması .asker sonrası memurun göreve başlaması

Askerden dönen memurun göreve başlama süresi hakkında merak edilenler ?

Askerden dönen memurun göreve başlama süresi hakkında merak edilenler ?

Kamuda memur olarak görev yapanların muvazzaf asker olarak askerliklerini yapmak için kurumlarından aylıksız izin alarak askere gitmeleri ve terhis olduktan sonra tekrar göreve başlamalarına ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 83. maddesinde yapılmıştır.

Askerlik sonrası göreve başlamak isteyen memur ne yapmalı ?

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan memur terhis tarihinden itibaren göreve başlamak için 30 gün içinde kurumuna başvuru yapmak zorundadır.Kurumuna başvuru yapmayan memurların hakkında çekilmiş sayılma hükümleri uygulanır.

Askerlik Sonrası kurumuna başvuru yapan memur ne  zaman göreve başlar?

657 sayılı kanununun 83. maddesinde yer alan hükme göre askerlik dönüşü göreve başlamak için başvuru yapan memurun kurumunca 30 gün içinde göreve başlatılması gerekmektedir. Kurumlar genelde askerlik dönüşü memurları başvuruları üzerine hemen işe başlatmaktadırlar.

Terhis belgesinin son günü itibariyle memuriyete geri dönülebilir mi?

Askerlik süresin bittiğini gösteren terhis belgesinin askerlik süresinin bittiği günü göstermesi nedeniyle bu günden sonra 30 gün içinde işe başlamak için müracaat edebilir ve idare de 30 gün içerisinde memuru  görev başlatması gerektir.

Askerliğini Yapan Memur, Dönüşte Aynı Yerde Göreve Başlayabilir mi?

Askerlik sonrası kurumlar memurun ayrıldığı kadro boş ise memuru aynı görev yerinde göreve başlatmaktadırlar.Ancak memurun çalışmış olduğu kadro hizmet gerekleri nedeniyle doldurulmuş ise memurun idarenin hizmet gerekleri ve kamu yararı çerçevesinde memur idarece  aynı yerde denk kadroya atanmalıdır.

Askerliğini bedelli askerlik yoluyla yapan memurun göreve başlama süresi ne kadardır?

Muvazzaf askerliğini bedelli olarak yapan memurlarda göreve dönüş açısından normal askerlik yapanlarla aynı şartlara tabidir. Dolayısıyla bedelli askerlik yapanlarda 30 gün içinde başvuru yapıp göreve başlama talebinde bulunmalı ve kurumlarınca 30 gün içinde göreve başlatılmalıdır.

Terhis mahiyetinde izinli olanlar memurluğa başlayabilir mi?

Çeşitli sebeplerle terhis tarihinden önce askerden dönmüş olanlar terhis mahiyetinde izinli olanlar , göreve başlamak için başvuru yapmış olsalar bile, terhis tarihi gelmeden göreve başlatılmazlar. Askerden dönenlerin göreve başlatılabileceği en erken tarih, terhis tarihini izleyen gün olabilecektir.

Memurun Askerlik Dönüşü Göreve Başlama Süresi İle Alakalı Mevzuat 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83. maddesi 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi:

Madde 83 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/26 md.) Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

YORUM EKLE