Sağlık Raporu Alan Memur Göreve Başlamadan Tekrar Rapor Alabilir mi?

Sağlık Raporu Alan Memur Göreve Başlamadan Tekrar Rapor Alabilir mi? hastalık iznine ayrılan memur göreve başlamadan tekrardan sağlık hastalık izni alabilir mi, memur hastalık izni

Sağlık Raporu Alan Memur Göreve Başlamadan Tekrar Rapor Alabilir mi?

Sağlık Raporu Alan Memur Göreve Başlamadan Tekrar Rapor Alabilir mi?

Kamu kurumlarında görev yapan memurların almış oldukları sağlık raporlarına dair hastalık iznini  kullanmalarının ardından çalışmış oldukları kurumlarında görevlerine başlamaları gerekmektedir.Ancak bazı durumlarında hastalık izni sona eren memurlar göreve başlayacakları gün tekrardan sağlık raporu alarak görevlerine başlamamakta ve tekrardan sağlık izni kullanmaktadırlar.Memurların hastalık iznin bitiminden itibaren göreve başlamadan tekrardan sağlık raporu alıp alamayacaklarını ve alınacak olan sağlık raporlarının nasıl alınması gerektiğini mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere Devlet memurlarına verilecek olan hastalık izinlerine ilişkin usul ve esaslar "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.İlgili yönetmelik hükümlerine göre ilk alınan sağlık raporunda kontrol muayenesi öngörülüp öngörülmediğine göre alınacak sağlık raporlarını değerlendirelim.

Kontrol Muayenesi Öngörülen Raporlardan Sonra  Göreve Başlamadan Tekrardan Sağlık Raporu Alınması Durumu

İlgili Yönetmeliğin "Hastalık raporu ve izin süreleri" başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, "Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere tek hekimden tek seferde en fazla 10 sağlık raporu alınabilmektedir.Kontrol muayenesi öngörülmüş ise ard arda en çok 10 gün daha rapor alınması mümkündür.Dolayısıyla kontrol muayenesi öngörülen raporlarda memurun hastalık izninin bitiminden itibaren göreve başlamadan 10 gün daha tek hekimden sağlık raporu alması mümkündür.

Tek hekimden 10+10 gün ard arda sağlık raporu alan memurun ikinci raporun bitiminden itibaren tekrardan göreve başlamadan sağlık raporu alması gerektiği durumlarda ise artık memurun alacağı raporun sağlık kurulundan alınması gerekmektedir.

10+10 sağlık raporundan sonra sağlık kurulu raporu alınmasının bir istisnası vardır.Buda ilgili yerde sağlık kurulu raporu verebilecek sağlık biriminin olmaması durumudur.İlgili yerde sağlık kurulu raporu verebilecek bir birim olmaması ve memurun başka yerlere sevkinin mümkün olmaması durumlarında tek hekimden 10 gün daha rapor alınabilir.

Konuya ilişkin açıklama Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında, "Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır." şeklinde yapılmıştır.

Sonuç olarak ;Yukarıda yer alan hükümlerden  memura tek hekim tarafından bir seferde verilebilecek rapor süresi belirlenmiş, bu raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise yine tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresinin azami sınırı tespit edilerek tek hekim tarafından ard arda verilen toplam 20 günlük rapordan sonra alınacak raporların sağlık kurulundan alınmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.Memurlara tek hekim veya sağlık kurulları tarafından verilen hastalık raporlarının bitiminde tekrar tek hekim veya sağlık kurulu raporu alması için göreve başlama şartının bulunduğuna dair bir hüküm bahsi geçen Yönetmelikte bulunmamaktadır.Bu nedenle memurlar göreve başlamadan yönetmelik hükümlerinde yer alan şartlara tekrardan sağlık raporu alabilirler.

Kontrol Muayenesi Öngörülmeyen  Raporlardan Sonra  Göreve Başlamadan Tekrardan Sağlık Raporu Alınması Durumu

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan  hükümlerinde memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde ne şekilde rapor verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu sebeple, memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde göreve başlamadan tek hekim raporu alınmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Ancak, bu durumda da göreve başlamadan ard arda alınan tek hekim raporlarının azami süresinin 20 günü geçemeyeceği ve göreve başlamadan ard arda alınan tek hekim raporlarının toplamının 20 günü aşması ve memurun aynı hastalığının devamı veya başka bir hastalığa yakalanması halinde hastalık raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.Burada da 10+10 toplam 20 günlük sağlık raporundan sonra üçüncü 10 günlük tek hekimden rapor alınmasında yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında anlatılan durum geçerlidir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 16:55
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa A.
Mustafa A. - 6 ay Önce

İyi günler. Senelik iznimde memleketime geldim. Bir süredir karnımda ağrı vardı. Tıp fakültesi hastanesi gastroenteroloji polikliniğinde kolonoskobi yaptırdım. Bağırsakta ülser çıktı. Parça alındı pataloji için ve mr erterelezis çekilecek. Crohn hastalığı şüphesi var. Sorum şu, sgk rapor sisteminde sıkıntı vardı. Bu yüzden raporu başka bir poliklinikten almak zorunda kaldım. Çünkü senelik iznimin son günüydü. Pazartesiden başlamak üzere 7 günlük rapor aldım. Raporun son günü 08.03.2020 ve pazara denk geliyor. Gastroenterolojideki doktorum 10 günlük rapor vereceğini söyledi. Gerekirse bir 10 gün daha veririm dedi. Ben T ilinde memurum ve senelik iznimi K ilinde geçiriyorum. İlk 7 günlük rapor bitimi(pazar) tekrar 10 günlük rapor alabilir miyim? Pazartesi görev yerim olan T ilinde olmam mı gerekiyor? T ilinde olmam gerekirse teşhis ve tedavi süreci sekteye uğrayacak. 7 günlük ortopedi raporunda İşbaşı/Kontrol Tarihi: 09.03.2020 yazıyor. Teşekkür ederim.