Haftalık Ders Çizelgesinin Bir Günü Nöbet İçin Boşaltılabilir mi?

Valilik tarafından okullarda öğretmenlerin haftalık ders çizelgelerinde bir günün nöbet görevi için boşaltılarak o g

Haftalık Ders Çizelgesinin Bir Günü Nöbet İçin Boşaltılabilir mi?

Valilik tarafından okullarda öğretmenlerin haftalık ders çizelgelerinde bir günün nöbet görevi için boşaltılarak o gün öğretmenin hiçbir derse giremeyeceği doğrultusunda nöbet listelerinin hazırlanmasına dair işleminin iptali istemiyle açılan davada, mahkeme, nöbet görevinin valiliğin tanımladığı nitelikte olmadığına, bu hâliyle mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.


Davaya bakan mahkeme, “ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin ne şekilde nöbet tutacağının (mevzuatta) ayrıntılı olarak düzenlendiği, nöbet görevinin öğretmenin temel yükümlülüğü olan ders anlatma göreviyle çelişmediği, söz konusu görevin fiilen okulun belli bir noktasında ifa edilmesi gereken bir niteliğinin bulunmadığı, nitekim mevzuatta da nöbetin tanımlanmadığı ve nöbetçi öğretmene ders verilmeyeceğine ilişkin bir hüküm de bulunmadığı görüldüğünden mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği” gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.


Mahkeme kararını okumak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 01:28
YORUM EKLE