Aday Memurluk Hakkında Merak Edilenler

Aday Memurluk Süreci Aday Memurluk Hakkında Merak Edilenler Aday Memurluk Süresi Ne Kadardır? Aday Memur Eğitim Sürecinde Alınacak Eğitimler Nelerdir? Adaylık Sürecinde Aday Memurun Memurluğuna Son Verilebilir mi? Aday Memur Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Aday Memurluk Hakkında Merak Edilenler

Aday Memurluk Süreci

Aday Memurluk Hakkında Merak Edilenler

Devlet memurluğuna atanan kişiler memuriyete başladıklarında kurumlarınca memur adayı olarak göreve başlarlar.Aday memurlukla alakalı düzenlemeler 657 sayılı yasanın 54 ile 58 maddeleri arasında yapılmıştır.İlgili maddelerde yer alan açıklamalar doğrultusunda memurun adaylık süreci ile ilgili merak edilen konuları açıklamaya çalışacağız.

Aday Memurluk Süresi Ne Kadardır?

657 sayılı yasaya göre aday memur olarak memurluğa atanan bir kişinin adaylık süreci bir yıldan olamaz ve aday memurluk süreci en fazla iki yıl sürebilir.En geç 2 yıllık süre dolmadan memurun adaylığının kaldırılması gerekmektedir.

Aday Memur Eğitim Sürecinde Alınacak Eğitimler Nelerdir?

Aday memur olarak atanan kişiler bütün memurları ilgilendiren konuların yanında atanmış oldukları sınıfları ile alakalı eğitimlere tabi tutulurlar.

Aday memurlar için temel eğitimin nasıl yapılacağına dair 27.6.1983 tarih ve 18090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik bulunmaktadır. Kurumlar memurlarına verecekleri eğitimlerde bu yönetmelik esaslarına göre işlem yapacaklar.

Memurlara verilecek temel eğitim, bütün aday memurların asil memur olabilmeleri için tabi tutulduğu, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili konuları kapsayan eğitimdir. Bu eğitimle aday memura, Devler memurlarının  asgari olarak bilmesi gereken konular öğretilir. Eğitimin süresi en az on gün en çok 2 aydır.

Adaylık Sürecinde Aday Memurun Memurluğuna Son Verilebilir mi?

Adaylık sürecindeki eğitimlerde başarısız olan aday memurlar ile adaylık süresinde memurluk ile bağdaşmayacak hal ve hareketleri bulunan aday memurlar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirinin onayı ile devlet memurluğundan çıkarılır.Ayrıca adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir

Memur Adaylık Sürecinde Başka Kurumlara Naklen Atanabilir mi?

Konuya ilişkin olarak DPB ca  verilmiş olan 23/08/2005 tarih ve 15448, sayılı görüşe göre  merkezi atama kapsamında ataması yapılan ve adaylığı dolmamış olan memurun aynı kpss puanı ile merkezi atama kapsamında atanması durumunda aday memurun naklen atamasının yapılamayacağı, ancak merkezi atama kapsamı dışında kurumların kendi açmış olduğu özel sınavları sonucu yapılan sınavları kazanan aday memurların ise naklen yeni kurumlara atanmasında bir engel olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

Konunun bir örnekle açıklanması gerekirse kpss sonucu atanan bir memur adaylık süresi içinde tekrardan başka bir kuruma merkezi atama ile atanırsa naklen atanması mümkün olmayacaktır.Ancak merkezi atama kapsamı dışında örneğin gümrük bakanlığının özel olarak yapmış olduğu gümrük muhafaza memurluğunu kazanan aday memurun ilgili bakanlığa atanmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Aday Memur Yıllık İzin Kullanabilir mi?

 62 sıra nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye göre 1 yıllık hizmet süresini doldurmayan aday memurun izin kullanamayacağı hükmüne yer verilmiştir.Öte yandan, 154 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir.

154 sıra nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde yer alan düzenleme de 62 sıra nolu genel tebliğde söz edilen hizmet sürelerine hangi sürelerin sayılacağı açıklanmıştır.Eğer aday memurun hizmet süresine sayılacak hizmetleri varsa aday memurun bir yıl çalışmasına gerek kalmadan izin hakkı oluşacaktır.

Buna göre aday memur olarak görev yapan bir kişinin hizmet yılına sayılacak çalışmalarının olup olmadığı veya kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek hizmetlerinin olup olmadığına bakılacaktır.

Aday Memur Evlilik İzni,Ölüm İzni v.b Mazeret İzni  Kullanabilir mi?

657 sayılı kanunda sayılan yıllık izinler memurun çalışmasına hizmet süresine bağlanmış iken kanunda sayılmış olan mazeret izinleri iznin bağlandığı olayın vukuu bulmasına bağlanmıştır.Bu nedenle evlilik ve ölüm v.b sebeplerle   mazeret izni kullanacak olan memur aday memur veya asil memur olmasında herhangi bir farklılık yoktur.Bu nedenle kanunda sayılan mazeret durumlarında aday memurlar evlenme ölüm babalık v.b mazeret izinlerini kullanabilirler.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 08:14
YORUM EKLE