İnceleme Soruşturma Görevi Verilen Memurların Harcırahı

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur,şef ve müdür v.b kadrolarda görev yapanlara 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında disiplin soruşturması  ve 4483 sayılı kanun kapsamında ise ön inceleme görevleri verilmektedir.Verilen bu inceleme ve soruşturma kapsamında bazı durumlarda soruşturma görevini yürütenlerin memuriyet mahalli dışındaki yerlerde de çalışma yapmaları icap etmekte ve bu şekilde memuriyet mahalli dışında yürütülen soruşturma ve inceleme faaliyetleri için memurlara geçici görev yolluğu ödenmektedir.Kadrosu denetçi,müfettiş, denetmen v.b kadrolarda yer almayıp inceleme ve soruşturma görevi ile görevlendirilen memurlar geçici görev yolluğun da denetim elemanları için öngörülen tutarlardan faydalanabilir mi?. Bu yazımızda bu hususu incelemeye çalışacağız. Bilindiği üzere 6245 sayılı yasa kapsamında geçici görevli olarak görevlendirilen memurlar yılı bütçe kanununda yer alan tutarlar doğrultusunda geçici görev yolluğu almaktadır.6245 sayılı harcırah kanununun Yurt içinde verilecek gündeliklerin miktarı başlıklı 33. maddesinin b fıkrasında "Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen...." diye başlayan madde de çeşitli unvanlar sayılmış ve bu unvanlarda görev yapanların alacak oldukları gündelikler yapılan görevin ülke düzeyinde,bölge düzeyinde ve il düzeyinde yapılmış olmasına bağlı olarak farklı gündelik tutarları belirlenmiştir.

Yine harcırah kanununun Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği: başlıklı 39. maddesinde "Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir." hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı kanununun 33 maddesinin b fıkrası ile 39. maddesinde yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde kanununun 33. maddesinde sayılan unvanların denetim,inceleme,soruşturma ve denetim işleri için ayrı bir yevmiye belirlendiği ilgili personellerin diğer kurs ve idari görev v.b durumlarda bu madde de belirlenen gündelik tutarlarından faydalanamayacağı anlaşılmaktadır.

Yine ilgili madde de kadroları 33. maddenin b fıkrasında sayılmamakla birlikte denetim,inceleme ve soruşturma yapanlara ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığı görülmektedir.Dolayısıyla kadrosu 33 maddenin b fıkrasında sayılmayan memur,şef ve müdür kadrolarında bulunanların denetim,inceleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamında geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği durumlarda ilgililere 6245 sayılı kanunun 39. maddesinde yer alan düzenlemeler kapsamında ilgili memurların memuriyet derecelerine karşılık gelen gündelik tutarlarının ödenmesi gerekmektedir.Konuya ilişkin olarak geçmiş yıllarda verilmiş olan sayıştay 3. dairesinin 13.07.2006 tarih ve 43 sayılı kararlarında da 6245 sayılı kanunun 33 maddesinin b fıkrasında sayılanlar dışındaki memurların inceleme ve soruşturma işleri dolayısıyla denetim elemanı harcırahı almasının mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir.

Editör: TE Bilisim