Memurlar disiplin affı istiyor

Kamu personelini kapsayan son disiplin affı 2006 yılında çıkarılmıştı. 04.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5525 sayılı Kanun, Yürürlük ve Yürütme dahil toplam 5 maddeden oluşuyordu.

Aradan geçen 18 yıl içinde başka bir disiplin affı çıkmamıştır.

Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda çıkması muhtemel afta zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ile FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten veya görevden ihraç edilenler ile bu kapsamda disiplin cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Yine 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları da kapsamda olmayacak

Memurlara sicil affı gelmesini talep eden memurlar çeşitli mecralarda bu isteklerini dile getirmektediler.

Bakan Tekin, eğitim gündemini değerlendirdi Bakan Tekin, eğitim gündemini değerlendirdi

Sicil affı mağduriyeti 18 yıldır devam etmekte ve çeşitli nedenlerle ceza alan memurlar bundan dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Özellikle görevde yükselme ile ilgili durumlarda memurun karşısına çıkan cezalar yeni bir düzenleme ile kaldırılmalı, bundan kaynaklı oluşabilecek mağduriyetler giderilmelidir.

#MemurDisiplinAffı

Editör: Ümit Altınsoy