memur harcırahları ne kadar oldu 2023 yılında 

memurlara geçici görevde ödenecek olan yollukları , memur sürekli görev yolluk tutarları 2023, h cetveline göre memur yollukları

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 270,00 b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi 250,00

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 236,00

b) Ek göstergesi 6400 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 220,00

c) Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 212,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 203,00

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 200,00