Öğretmenlikten Memurluğa Naklen Geçenlerin Yıllık İzin Hesabı

Öğretmenlikten Memurluğa Naklen Geçenlerin Yıllık İzin Hesabı

Öğretmenlikten Memurluğa Naklen Geçenlerin Yıllık İzin Hesabı

Öğretmenlikten Memurluğa Naklen Geçenlerin Yıllık İzin Hesabı

Bilindiği üzere öğretmen olarak çalışan kişilerin diğer devlet memurlarında olduğu gibi yıllık izin hakları bulunmamaktadır.Öğretmen olarak görev yapanlar yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Öğretmen olarak görev yapanlara  hastalık izni ile 657 sayılı kanunda sayılan babalık,analık,evlilik v.b şekildeki mazeret izinleri dışında yıllık izin verilmez.Bunun yanında öğretmen dışındaki diğer memurların yıllık izinleri hizmet yıllarına göre belirlenmektedir.Öğretmenlik yaparken öğretmenlik mesleğini bırakarak diğer kurumlarda müdür,daire başkanı v.b görevlere atanan kişilerin yıllık izinlerinin nasıl hesaplanacağı kurumlarda tereddüte neden olmaktadır.Öğretmen iken naklen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki müdür,daire başkanı v.b görevlere atananların yıllık izin hesabının nasıl yapılacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı görüş vermiş ve konunun açıklağa kavuşmasını sağlamıştır.Devlet Personel Başkanlığı görüşüne göre ;

1- Dinleme ve yaz tatilini kullandıktan sonra naklen memur kadrosuna atanan personelin cari yıl için yıllık izin kullanmasının mümkün olmadığı,

2- Öğretmen olarak dinlenme veya yaz tatil izninin bir kısmını kullandıktan sonra naklen atanan personelin kullandığı izinler, cari yıl için kullanabileceği izinden düşülerek varsa kalan kısmın yıllık izin olarak kullanabileceği,

 3- Sadece dinlenme iznini kullandıktan sonra naklen atanan personelin bu izni, cari yıl için kullanabileceği yıllık izinden düşülerek geri kalan kısmının yıllık izin olarak kullanabileceği, bildirilmiştir.

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen kadrosunda görevli iken başka bir Bakanlığa naklen memur olarak atanan personelin yıllık izin kullanması hakkında.(05/07/2013-12164)
 

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen kadrosunda görevli iken Bakanlığınıza naklen memur olarak atanan personelin yıllık izin kullanması hakkında görüş talep eden ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almakta olup, söz konusu hüküm çerçevesinde öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır.

Ayrıca, Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62, 140 ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

1- Dinleme ve yaz tatilini kullandıktan sonra naklen memur kadrosuna atanan personelin cari yıl için yıllık izin kullanmasının mümkün olmadığı,

2- Öğretmen olarak dinlenme veya yaz tatil izninin bir kısmını kullandıktan sonra naklen atanan personelin kullandığı izinler, cari yıl için kullanabileceği izinden düşülerek varsa kalan kısmın yıllık izin olarak kullanabileceği,

3- Sadece dinlenme iznini kullandıktan sonra naklen atanan personelin bu izni, cari yıl için kullanabileceği yıllık izinden düşülerek geri kalan kısmının yıllık izin olarak kullanabileceği,

mütalaa edilmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 09:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.