Sınava Katılan Memurun Harcırah Ödemesinde Katılım Belgesi Aranmalı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarınca görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları kapsamında , kurs ve seminere katılan memura ödenen harcırahta kurs katılım belgesi

Sınava Katılan Memurun  Harcırah Ödemesinde  Katılım Belgesi Aranmalı mı?

Sınava Katılan Memurun  Harcırah Ödemesinde  Katılım Belgesi Aranmalı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarınca görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları kapsamında bazen memuriyet mahalleri dışında yapılan sınavlara katılmaktadırlar.Yapılan bu sınavlardan sonra kurumlarına harcırah geçici görev yolluğu almak için başvuru yapan personellerin bazıları katılmış oldukları sınava ilişkin katılım belgesi almadıkları için kurumları ile sıkıntı yaşamaktadırlar.Görevde yükselme sınavı için veya unvan değişikliği sınavı için memuriyet mahalli dışına gidenlerin geçici görev yolluğu ödemelerinde katılım belgesinin harcama belgelerine bağlanıp bağlanmaması hususuna ilişkin düzenleme Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde yapılmıştır.İlgili yönetmeliğin 22. maddesinde geçici görev yolluğu ödemelerinde istenen belgeler

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

şeklinde sayılmıştır.

İlgili yönetmeliğin 22. maddesinde sayılan belgeler geçici görev harcırah ödemelerinde istenen genel belgeler olup her geçici görev yolluğu ödemesinde bu belgelerin yer alması gerekmektedir.

Ayrıca ilgili yönetmeliğin 27. maddesinde "Yolluklara ilişkin diğer hükümler " e yer verilmiştir.22 madde de yer alan belgelere ek olarak 27. madde de sayılan belgelerinde harcama belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Sınav ve imtihan için geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına gidenlere yolluk ödenebilmesi için merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinin 27. maddesinde yer alan hükme göre sınava katılanların sınava katıldıklarına ilişkin belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yönetmelikte yer alan düzenleme

“e) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,” ödeme  belgesine bağlanması gerekir.” şeklindedir.

Harcırah kanununda yer alan hüküm doğrultusunda şeflik,müdürlük v.b görevde yükselme sınavı kapsamında memuriyet mahalli dışında sınavlara katılanlara gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve sınav yerinde de geçirecekleri en fazla 7 gün yevmiye ve konaklama ücreti ödenmesi gerekmekte olup ve ilgili ödemeler yapılırken sınava katılanlardan sınava katılım belgesi alınmalıdır..

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2020, 13:58
YORUM EKLE