2021 yılı harcama yetkilisi mutemet avans sınırları

2021 yılında harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek olan avans ön ödeme sınırları belirlendi

2021 yılı harcama yetkilisi mutemet avans sınırları

2021 yılı harcama yetkilisi mutemet avans sınırları 

TABLO II- ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (TL)
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alınılan için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde 2.100
1.2. Diğer ilçelerde 1.100
2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin şevkinde kullanılmak üzere 24.200
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmast amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 14.035
4.  Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere 40.665
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. İstanbul il merkezleri için 153.000
5.2.Ankara ve İzmir  il merkezleri için 100.000
5.3. Diğer il ve ilçeler için 38.000
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 111.165
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak, akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere 10.940
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışt edilecek şahıslar için kullanılmak üzere 44.530
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı 805.990
10. Yargılama Giderleri 22.930
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için) 1 5.085
12, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.050
12.2. Diğer il ve ilçelerde 6.630
YORUM EKLE