2021 yılı kanuni faiz ve temerrüt oranları

2021 yılında 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: kanuni faizde % 9 temerrüt faizinde %9 ve ticari işlerde 16.75 olarak belirlendi

2021 yılı kanuni faiz ve temerrüt oranları

2021 yılı kanuni faiz ve temerrüt oranları 

2021 yılında uygulanacak olan kanuni faiz ve temerrüt faizi  Parasal Sınırlar Ve Oranlar tebliği olan  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:67) ile belirlenmiştir.

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)

Yıllık Oran (%)

1.1/1/2021 tarihinden itibaren :

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

1.2.2. Ticari işlerde (19/12/2020 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

16,75

YORUM EKLE