Muğla kamu misafirhane Muğla kamu misafirhane

OTELLER              TELEFON

DEDEMAN HOTEL KONYA            +90 (332) 221 66 00

RIXOS HOTEL KONYA     +90 (332) 221 50 00

RAMADA PLAZA KONYA              +90 (332) 248 40 00

BERA OTEL KONYA          +90 (332) 238 10 90

DÜNDAR OTEL KONYA  +90 (332) 236 10 55

HILTON GARDEN INN    +90 (332) 221 60 00

ÖZKAYMAK OTEL KONYA            +90 (332) 237 87 20

SELÇUK OTEL     +90 (332) 353 25 25

BAYKARA OTEL +90 (332) 353 60 30

BELLA OTEL        +90 (332) 353 87 93

RUMİ OTEL         +90 (332) 353 11 21

SEMA OTEL MERAM      +90 (332) 322 15 10

DERGAH OTEL   +90 (332) 351 11 97

SEMA OTEL MEVLANA  +90 (332) 350 46 23

BERA OTEL MEVLANA   +90 (332) 350 42 42

BALIKÇILAR OTEL KONYA+90 (332) 350 94 70​

Editör: TE Bilisim