Kamu kurum ve kuruluşlarına 647 yeni kadro ihdas edildi

Resmi Gaztenin bugünkü sayısında yayımlanan 159 Nolu Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  bazı kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 647 yeni karo ihdas edildi.

İhdas edilen kadroların dağılımı şu şekilde:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 39,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 71,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  47,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 12,

Kültür ve Turizm Bakanlığı 44,

Milli Eğitim Bakanlığı 34,

25 Mayıs 2024 tarihli atama kararları 25 Mayıs 2024 tarihli atama kararları

Milli Savunma Bakanlığı 74,

Milli Savunma Üniversitesi 8, 

Orman Genel Müdürlüğü 3,

Savunma Sanayi Başkanlığı  200,

Ticaret Bakanlığı 1,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 86,

Vakıflar Genel Müdürlüğü 4,

Yükseköğretim Kalite Kurulu Teşkilatı 24

olmak üzere 647 adet yeni kadro ihdası yapıldı.

Kadro ihdaslarına ilişkin kararname aşağıda yer almaktadır.

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS

EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 159

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İhdas edilen kadroları listeleri görmek için tıklayınız