2020 yılı ihale limitlerine göre ilan süreleri

2020 yılında yapılacak olan ihalelerde ihale limitlerine göre ilan sürelerini gösterir tablo, 2020 ihale bedeline göre ilan sürelerini gösteren tablo

2020 yılı ihale limitlerine göre ilan süreleri

2020 yılı ihale limitlerine göre ilan süreleri 

2020 yılında 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılacak olan ihalerde ihale bedeline göre ilan sürelerini gösterir tablo yazımız ekindedir.

Madde : 4734 / 13

İHALE USULLERİ AÇIK İHALE BELLİ İSTEKLİLER PAZARLIK 21/ b-c-f de İlan Zorunlu Değil
1- Yaklaşık maliyeti 194.033 TL. ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 388.086 TL. kadar olan yapım işleri ihalesi (13 b/1 kapsamında) İhale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KİB Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KİB Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KİB
2- Yaklaşık maliyeti 194.033 TL ile 388.086 TL arasında kalan mal ve hizmet alımları ile 388.086 TL ile 3.234.222 TL arasında kalan yapım işleri ihalesi (13 b/2 kapsamında) İhale tarihinden en az 14 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 7 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB İhale tarihinden en az 14 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
3- Yaklaşık maliyeti 388.086 TL üzerinde ve eşik değer altında kalan mal ve hizmet alımları ile 3.234.222 TL üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işleri ihalesi (13 b/3 kapsamında) İhale tarihinden en az 21 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 7 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB İhale tarihinden en az 21 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
4- Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ( Mal ve Hizmet Alımları Genel Büt: 1.778.525TL Diğer Büt:2.964.217TL) (Yapım İşleri 65.213.187TL) veya bu değerleri aşan ihaleler (13/a kapsamında) İhale tarihinden en az 40 gün önce * KİB * Uygulama da; 1- 28 gün¹ 2- Ön İlanlı süreç; 24 gün ² Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 14 gün önce KİB İhale tarihinden en az 25 gün önce KİB

4734 -13/a kapsamında yapılan 40 günlük ilan süresi gerektiren ihalelerde; 1- İlanların elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesi halinde 40 günlük ilan süresi 7 gün, İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 5(beş) gün kısaltılabilir. 01.06.2019 tarihinden itibaren İhaleye katılmak için İhale dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunluluğu ile birlikte bu süre 28 gün olarak uygulanmaktadır. (Bkz: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği - Madde 16) 2-Ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 (yirmi dört) güne kadar indirilebilir

Madde : 4734 / 8 EŞİK DEĞERLER

MAL / HİZMET ALIMLARI YAPIM İŞLERİ
A) Genel bütçeye dahil daireler 1.778.525 TL. 65.213.187 TL.
B) Kanun kapsamındaki Diğer idareler 2.964.217 TL. 65.213.187 TL.

NOT: 1- KİB’ nde 4734 - 13(b)/1 kapsamındaki ihale ilanları ücretsiz, diğer tüm ihale ilanları (4734 Kapsamında, Kapsam dışı, İstisna vb.) ücretli yayımlanmaktadır. Tüm Düzeltme / İptal / Sonuç İlanları ise ücretsiz yayımlanmaktadır. 2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67. Maddesinde belirtilen eşik değerler ve parasal limitler 01.02.2020 tarihinde güncellenmiş ve 29.01.2020 / 31023 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YORUM EKLE