Üniversitede daire başkanı olmak için aranan hizmet süresi

Üniversitelerde genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı kadrolarına atanmak için aranan hizmet süresi hakkında yüksek öğretim kurumu başkanlığı görüşü

Üniversitede  daire başkanı olmak için aranan hizmet süresi

Üniversitede  daire başkanı olmak için aranan hizmet süresi 

Üniversitelerde genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı kadrolarına atanmak için aranan hizmet süresi hakkında yüksek öğretim kurumu başkanlığı görüşü  yazımız ekindedir.

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı :94221838-903.99-E.94545 Konu :Atama İşlemleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 26.11.2018 tarihli ve 74073113-010.99-E.138965 sayılı yazısı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından alınan "Yükseköğretim Kurumlarında genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) maddesi çerçevesinde 5 yıllık hizmet süresinin aranması, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü sekreteri kadrosuna yapılacak atamalarda ise genel hükümler çerçevesinde atama yapılması ve yükseköğretim kurumları arasında uygulama birliğinin sağlanması" hususlarını içeren ilgi yazı ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve yukarıda açıklanan hususların bahse konu atamalarda dikkate alınması hususunda gereğini arz ederim.

YORUM EKLE