2020 ocak temmuz dönemi zabıt katibi maaşı

2020 ocak temmuz dönemi zabıt katibi maaşı, Kadrolu zabit katibi maaşları, Zamlı zabıt katibi maaşı

2020 ocak temmuz dönemi zabıt katibi maaşı

2020 ocak temmuz dönemi zabıt katibi maaşı

Adalat Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında zabıt katibi olarak görev yapan personel bulunmaktadır. Yıl içerisinde belli dönemlerde yapılan sınavlarla zabıt katibi alımı yapılmaktadır. Yeni başlayacaklar ile halen bu kadroda görev yapanlar 2020 yılı ocak temmuz döneminde alacakları maaş tutarı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kimler zabıt katibi olarak atanabilir?
Son yayımlanan ilanlara baktığımızda zabıt katibi olmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartlar dışında aşağıda yer alan özel şartları da taşıması gerekmektedir. İlanlarda zabıt katipliği kadrosu için;

"Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)"

şartlarını da taşıması gerektiği belirtilmektedir.

Ankara'da görev yapan, sendika üyeliği bulunmayan, bekar ve çocuğu olmayan bir zabıt katibinin eline geçecek net tutarı aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

Kadro Derecesi

Görev Süresi

Maaşı

¼

25 Yıl ve Üzeri

5.051,23-TL

1/1

21 Yıl

5.024,40TL

2/1

18 Yıl

4.995,89-TL

3/1

15 Yıl

4.786,48 -TL

4/1

12 Yıl

4.394,23-TL

5/1

9 Yıl

3.950,60-TL

6/1

6 Yıl

3.936,35-TL

7/1

3 Yıl

3.924,19 -TL

8/1

3 Yıl

3.850,58

9/1

Yeni Başlama

3.840,01-TL

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

2020 Yılı Memur Aile ve Çocuk Yardım Tutarları

Gösterge

Aylık Katsayı

Net Tutar

Çalışmayan Eş İçin Aile Yardım

2273

0,146061

332,00- TL

72 Aya Kadar Olan Çocuk Aile Yardımı

500

0,146061

73,03 TL

72 Aydan Büyük Çocuk İçin Aile Yardımı

250

0,146061

36,52 TL

Not:

-%40 özürlü raporu olan çocuklar için ilgili çocuk yardımları %50 artırımlı ödenecektir.
-Aile yardımı ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi değildir.

-Hesaplamada BES dikkate alınmamıştır.
-Evli olan personel için asgari geçim indirimi de hesaplanması gerekir.


Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

YORUM EKLE