Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, yurtdışında daimi görevlendirilecek İçişleri Müşavirleri için bu Yönetmeliğin yabancı dil ile ilgili hükümleri hükümleri 6 yıl süre ile uygulanmayacak. Altı yıllık geçiş döneminde İçişleri Müşaviri olarak görevlendirileceklerde aranacak yabancı dil bilgisi yeterliliğine ilişkin şartlar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

30 Ekim 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31998

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6319

Ekli “Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YURTDIŞINDA DAİMÎ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıl” ibaresi “altı yıl” şeklinde ve “Üç yıllık” ibaresi “Altı yıllık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022, 12:19
YORUM EKLE