Trafik para cezaları 1 ay içinde indirimli ödenebilecek

trafik para cezası kesen vatandaşlar cezayı 1 ay içinde öderlerse %25 indirimli olarak ödeyebilecekler. Önceden 15 gün içinde ödenen trafik para cezaları

Trafik para cezaları 1 ay içinde indirimli ödenebilecek

trafik para cezası kesen vatandaşlar cezayı 1 ay içinde öderlerse %25 indirimli olarak ödeyebilecekler. Önceden 15 gün içinde ödenen trafik para cezaları indirimli ödenebiliyordu

Trafik para cezaları 1 ay içinde indirimli ödenebilecek

Trafik para cezaları 1 ay içinde indirimli ödenebilecek 

trafik para cezası kesen vatandaşlar cezayı 1 ay içinde öderlerse %25 indirimli olarak ödeyebilecekler. Önceden 15 gün içinde ödenen trafik para cezaları indirimli ödenebiliyordu

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE,

TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-3/A’sı, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

YORUM EKLE