Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik, 2020 yılı Resmi Gazete ilan bedeli

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından:

RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) İlanların satır ücreti; 1/1/2020 tarihli ve 1969 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi İlan Fiyat Tarifesine uygun olarak 17 TL’dir.”

MADDE 2 – Bu Tarife 1/2/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür.

YORUM EKLE