Giyim yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

terörle mücadele görev alanlara giyim yardımı yapılması yönünde düzenleme yapıldı

Giyim yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

terörle mücadele görev alanlara giyim yardımı yapılması yönünde düzenleme yapıldı

Giyim yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Giyim yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 

Karar Sayısı: 7282

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 211 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

11 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (3) numaralı sırasının birinci fıkrasına “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “terörle mücadele birimlerinde çalışan personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE