Gelir idaresi personeline fazla mesai ödemesi yapılacak

Gelir idaresi personeline fazla mesai ödemesi yapılacak

Gelir idaresi personeline fazla mesai ödemesi yapılacak

Gelir idaresi personeline fazla mesai ödemesi yapılacak 

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

7440 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan ve mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan, Gelir idaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaftı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri daire başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personele ödenecek.

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek. Bu Karar hükümleri, 1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için uygulanacak.

YORUM EKLE