4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 72

MADDE 1- 4 sayılı Bakanhklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 277- (l) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu Bolüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen bölge müdürlüklerinden oluşur. Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlıkça bölge müdürlüklerine bağlı meteoroloji müdürlükleri ile meydan meteoroloji müdürlükleri kurulabilir.

(2) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir,”

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yirminci Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.

I) SAYILI CETVEL

SIRA NO

BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜNÜN

ADI

BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜNÜN

MERKEZİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLLER

1

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüp

İstanbul

Edime, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

2

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü

İzmir

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa

3

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü

Eskişehir

Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya

4

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü

Antalya

Antalya, Burdur, İsparta, Muğla

5

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar, Denizli, Uşak

6

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü

Adana

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye

7

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü

Kayseri

Kayseri, Kırşehir. Nevşehir, Sivas, Yozgat

8

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü

Konya

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde

9

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü

Ankara

Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak

10

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü

Samsun

Amasya, Çoram, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat

11

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü

Trabzon

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon

12

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüp

Erzurum

Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum

13

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüp

Elazığ

Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli

14

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüp

Van

Bitlis, Hakkari. Muş, Van

15

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü

Diyarbakır

Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şımak

16

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü

İğdır

Ağn, İğdır, Kars

MADDE 3- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1) sayılı Cetvelin Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer

. MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU ; METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Bölge Müdürü

1

1

GÎH

Bölge Müdür Yardımcısı

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

2

TOPLAM

4

 

YORUM EKLE