2024 belediye seçimleri sandık görevli ücretleri

2024 mart ayı mahalli idareler belediye seçimlerinde sandık başkanı ve üyelerinin alacakları ücretler belli oldu

2024 belediye seçimleri sandık görevli ücretleri

2024 mart ayı mahalli idareler belediye seçimlerinde sandık başkanı ve üyelerinin alacakları ücretler belli oldu

2024 belediye seçimleri sandık görevli ücretleri

2024 belediye seçimleri sandık görevli ücretleri 

2024 yılında yapılacak olan belediye muhtarlık ve mahalli idarelerin meclis üyeleri için yapılacak olan seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve sandık görevlisi olarak görev alacak üyelerin alacakları ücretler merak konusu olmaktadır.Mahali idare seçimlerinde 2024 yılında sandık görevlilerine ödenecek ücretleri YSK kararları doğrultusunda hesapladık.Buna göre 2024 belediye seçimlerinde sandıklarda görev yapanların ücretleri 2024 yılı memur aylık katsayı rakamlarına göre aşağıda gösterilmiştir.

2024 ocak temmuz aylık katsayı: 0,760856

2024 seçim görevlisi gündelik miktarı:760 TL 

2024 seçimlerinde sandık başkanı olarak görev yapanların alacağı ücret :

2024 seçimlerinde sandık kurulu üyesi olarak görev yapacakların alacağı ücret:

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin ücretleri şu şekildedir:

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına

760x4=3,043  TL

Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına

760X3= 2.280 TL

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye

760X3= 2,280TL

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye

760X2=1.520  TL

Siyasi parti üyelerine

760x1= 760 TL

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına (4)
Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına (3)
Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye (3)
Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye (2)
Siyasi parti üyelerine (1)
gündelik ödenir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 2008 tarihli kararıyla bu 600 gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak belirlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 19:40
YORUM EKLE