20 nisan tarihli atama kararnamesi yayımlandı

20 nisan tarihli atama kararnamesi yayımlandı

20 nisan tarihli atama kararnamesi yayımlandı

20 nisan tarihli atama kararnamesi yayımlandı

20 nisan tarihli atama kararnamesi yayımlandı

20 nisan tarihli atama kararnamesi yayımlandı 

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/219

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Sencer KİREMİTÇİ atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/220

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali SANDIKÇI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/221

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Necati ÖZTÜRK atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/222

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Iş Müfettişleri atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/223

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişleri Gökhan DÜRÜMLÜ, Merve GÖNÜLLÜ ve Zekeriya Sezgin BİRSURED atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/224

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Eşref BAŞKAN atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/225

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Burak KARARTI,

- Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına Umut TOPCUOGLU,

- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Tahir Bora AT AT ANIR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/226

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Şerife Serap ÖZCOŞKUN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Haydar Kerem DİVANLIOĞLU,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Fazlı ÇORMAN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Füsun ARAMAZ,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine İhsan Mustafa YURDAKUL,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Yaprak ALP,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/227

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fazlı UNCU atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/228

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer BENLİ atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/229

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasemin ADAR YİĞİT atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/230

açık bulunan Vergi 2 ve 3 üncü maddeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Vergi Müfettişleri atanmıştır.

Başmüfettişliklerine, 3 sayılı gereğince ekli listede yer alan

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/231

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/232

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı;

- Ankara Bölge Müdürü Hakan YURTTUTAN,

görevden alınmış,

- Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Ahmet Şahabi ERTURHAN,

- Hatay Bölge Müdürlüğüne Altan ALT ANLAR,

- Kocaeli Bölge Müdürlüğüne Mehmet MEMİŞ, atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/233

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 ncü maddeleri gereğince Taner DURSUN atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/234

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak FETTAHOĞLU atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/235

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,

- Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan TELTİK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/236

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Müfettişler atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/237

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bakanlığı;

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Fuat KANTARCI,

görevden alınmış,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin İNCEÖZ,

- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir ÜLGÜ,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim SÖYLER, atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/238

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Asım HOCAOĞLU atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/239

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler İlker TURA, Serhun MISIRLIOĞLU, Himmet AKKAYA, Nurullah DEMİRKIRAN, Cengizhan TÜRK, Seyhan BAYRAMCI, Fatih ÇELİK, Gülsün GÜMÜŞBOĞA ve Adem Afşin ULU atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/240

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcıları Haşan KANCA, Muhammed ÇOLAK ve Mustafa BULUT 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/241

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Müfettişler atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/242

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Orhan Burak ÖNEY, Mehmet Alparslan BİLGİÇ ve Gökhan ARAZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/243

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kamer ERTURAN İBRİŞİM ve Hakan NALBANTOĞLU atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/244

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erkan İÇÖZ atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/245

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına, 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Lütfi AKÇA atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/246

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- VIII. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan YAVUZ,

- XX. Bölge Müdürlüğüne Kazım DOĞRU,

- XXII. Bölge Müdürlüğüne Cengiz Han KILIÇASLAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/247

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kumlu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa KAYHAN atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/248

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal ÇALIK, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/249

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim SARITOSUN atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/250

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet KALKAN atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/251

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Alper COŞKUN ve Kemal DEDEOĞLU atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/252

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Haşan YAPRAK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/253

Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 16. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa TÜRKSOY atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023, 09:21
YORUM EKLE