Geçici görev iptal olursa memur hangi giderleri alabilir 

Kamu kurumlarında görev  yapan memurlar kurs,seminer,eğitim,görevde yükselme v.b nedenlerle kurumlarınca geçici görevli olarak görevlendirilebilmektedirler.Yapılan bu görevlendirmeler neticesinde geçici görev mahalline gitmek için memurca bazı harcamalar ve giderler geçici göreve başlamadan yapılabilmektedir.Örneğin memur geçici görev yerine gitmek için daha önce uçak bileti veya otobüs biletini alabilmektedir.

Bazı durumlarda geçici görevli olarak görevlendirilen memurların geçici görevleri kurumlarınca çeşitli nedenlerle iptal edilmektedir.Bu gibi durumlarda geçici görev mahalline gitmek üzere özellikle uçak ve otobüs bileti alan kişiler almış oldukları biletleri iptal ettirmek zorunda kalmaktadırlar.İptal edilen biletler için ilgili firmalarca bazı kesintiler yapılmakta ve ödenen ücretler tam olarak iade edilmemektedir.

Bu yazımızda geçici görev çeşitli masraflar yapan kişilerin geçici görevin iptal edilmesi durumunda hangi masrafları alabileceklerini açıklamaya çalışacağız.Geçici görev iptalinde memurun alabileceği harcıraha ilişkin düzenleme 6245 sayılı harcırah kanunun 26. maddesinde yapılmıştır.İlgili madde de geçici görev iptaline ilişkin oluşabilecek çeşitli durumlara göre verilebilecek yolluk,harcırah tutarları başlıklar halinde açıklanmıştır. 

-Geçici görevle Görevlendirilen ve Peşin Avans Aldıktan Sonra Hareketinden Önce Gönderilmelerinden Vazgeçilenlerin Durumu

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

6245 sayılı kanunun 26. maddesinde yer alan hükme göre geçici görev mahalline  hareket etmeden önce görevlendirilmeleri iptal edilen kişiler yalnız peşin olarak ödedikleri ve alınması kısmen yada tamamen olanaksız olan bilet ücretlerini geri alabilirler.Bilet ücretinden geri kalan avans ise idareye geri iade edilmek zorundadır.Kanun maddesinde görüleceği üzere iptal edilen biletin tüm parası memurca geri alınmış ise memur tüm avansı iade etmek zorundadır.Yapılan bilet iptalinden dolayı herhangi bir kesinti yapılmış ise kesintiden sonraki bilet parası ile kalan diğer avans idare iade edilmelidir.

-Geçici Görevle Başka Yere Gönderilenlerin Hareket Ettikten Sonra Görevlendirilmelerinden Vazgeçilmesi 

Bu şekilde görevlendirmeleri iptal edilen kişiler memuriyet mahallinden hareket ettikten sonra geçici görev mahalline varmış olsun veya geçici görev mahalline varmadan geçici görev iptal yazısı ellerine ulaştığı yere kadar yapmış oldukları masrafları alabilecekleri gibi geçici görev iptal yazısının ellerine ulaştığı yerden memuriyet mahalline kadarki yapmış oldukları masrafları idarelerinden alabilirler.Alabilecekleri bu masraflara yolculuk giderleri,yolda geçen süreler için alınacak yevmiyeler ve varsa konaklama giderleri dahildir.

Editör: TE Bilisim