Personel takip sistemine kart basmayan memura ceza verilebilir mi? Personel takip sistemine kart basmayan memura ceza verilebilir mi?

5816 sayılı kanununa muhalefette memur hakkında soruşturma yapılması

657 sayılı kanuna ve diğer personel kanunlarına tabi personellerinin 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanununa muhalefet etmeleri durumunda ilgili memurlar hakkında kurumlarınca disiplin soruşturması yapılarak ceza verilmesi mümkündür. Aynı zamanda memurlar hakkında ilgili kanununa aykırı davranmaktan dolayı ceza soruşturmasıda yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda memurlar hakkında kurumlarınca herhangi bir ceza soruşturması yürütülmeden cumhuriyet savcılıklarınca resen soruşturma açılması gerekmektedir. Konuya ilişkin ilgili kanunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye de bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verileceği, Kanunun 3’üncü maddesinde ise, bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca resen takibat yapılacağı hükümlerine yer verilmiştir