2023 işçi kamu çerçeve protokolü metni imzalandı 

2023 YILI KAMUTOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ

(09/05/2023)

Yürürlük başlangıç tarihleri 2023 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu îş Sözleşmelerinin (TÜRK-ÎŞ ve HAK-ÎŞ Konfederasyonlarına üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve yetki aldığı işyerlerine ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmak üzere) aşağıda belirtilen esaslar göz önüne alınarak sonuçlandırılmaları kabul edilmiş ve 2023 Yılı Kamu Toplu îş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü taraflarca düzenlenerek 09/05/2023 tarihinde imza altına alınmıştır.

1-            TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000,00 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000,00 TL'ye çekilmiştir.

Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30’a, saatlik ücret sisteminde 225’e bölünmek ve bulunan rakamlar kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş sözleşmelerine yazılacaktır. (Örnek: 15.000,00 TL’lik rakam; günlük ücret sisteminde 500,00 TL/Gün, saatlik ücret sisteminde ise 66,67 TL/Saat olarak yazılacaktır.)

2-            ÜCRET ZAMLARI

a)            Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ücretleri (1) fıkradaki taban ücrete çekildikten soma, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için Refah payı dahil % 45 (Kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2023 indeks sayısının, Aralık 2022 indeks sayısına göre değişim oranının % 45 (Kırkbeş)’ i aşması halinde aşan kısmın tamamı, birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2023 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. Birinci yılın birinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli îndeks Sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir

b)           Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin birinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine, (aylık/günlük/saatlik) birinci yıl ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere % 15 (Onbeş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2023 indeks sayısının, Haziran2023 indeks sayısına göre değişim oranının % 15 (Onbeş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2023 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. Birinci yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli İndeks Sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

c)            İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ikinci yıl birinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere % 10 (On) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının, Aralık 2023 indeks sayısına göre değişim oranının % 10 (On)’u aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2023 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın birinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli İndeks sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

d)           İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ikinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere % 10 (On) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2024 indeks sayısının, Haziran 2024 indeks sayısına göre değişim oranının % 10 (On)’u aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2023 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli İndeks Sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

  12- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kuramların bütçe imkânları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir.