2020 yılında memur   ve hizmetlilerin geçici görevde alabilecekleri konaklama ücretleri

Kamu kurumlarında görev yapan memur ve hizmetliler geçici görevli oldukları yerlerde konaklama ücreti ödedikleri takdirde harcırah kanunu v bütçe kanunda yer alan düzenlemelere göre konaklama ücretini alabilmektedirler.Memur ve hizmetlilerin alabilecekleri konaklama ücreti hem tutar hemde süre ile sınırlıdır.Memurlar geçici görevin 180 günlük kısmında konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu sürenin ilk on günü yevmiyelerinin yüzde elli fazlasına kadar konaklama ücreti alabilirken ilk on günden sonrası seksen gün yevmiyelerinin yarısı kadar sonraki 90 gün ise yevmiyelerinin yüzde kırkı kadar konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu ücretler belgelendirilmek şartı ile ödenebilmektedir.

Memur Harcırah tutarı 

İlk On Gün

Yevmiyenin

%50Arttırımlı Tutarı kadar

Sonraki   80 gün

Yevmiyenin

Yarısı kadar 

sonraki 90 gün 

Yevmiyenin

% 40 ı kadar 

Ek   göstergesi 8000 vedaha

yüksek olan kadrolarda bulunanlar  56,10 TL

 84,15  TL   28,05 TL  22,44 TL 
Ek   göstergesi 5800 (dahil) –8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 52,35 TL  78,53 TL  26,18 TL  20,94 TL 
Ek   göstergesi 3000 (dahil) –5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar  49,15 TL 73,73 TL  24,58 TL  19,66 TL 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   43,35 TL 65,03  TL 21,68 TL

 17,34 TL 

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15 TL    63,23   TL   21,08 TL  16,86 TL 

Memur ve hizmetlilerin 2020 yılında alacakları gündelik miktarları 

                                                                                                    

a) Ek   göstergesi 8000 vedaha           56,10 TL                                                                                                                                              

yüksek olan kadrolarda bulunanlar


b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) –        52,35 TL           

8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar


c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) –        49,15 TL                      

5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar      

İlk atamada memura harcırah ödenir mi? İlk atamada memura harcırah ödenir mi?

   
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   43,35 TL                         


e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15 TL      

Editör: TE Bilisim