Evlenen işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

istifa eden işçinin kıdem tazminatı alabileceği durumlardan biriside evlenen kadın işçinin 1 yıl içinde istifa etmesi durumudur

Evlenen işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

istifa eden işçinin kıdem tazminatı alabileceği durumlardan biriside evlenen kadın işçinin 1 yıl içinde istifa etmesi durumudur

Evlenen işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

Evlenen işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

Kamuda veya özel sektörde çalışan işçilerin kendi istekleri ile işten ayrılmaları yani istifa etmeleri durumunda bu işçilere kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.Ancak işten istifa edip işçinin kıdem tazminatının ödeneceği durumlardan birisi kadın işçinin evlenmesi durumudur. Kadın işçiler evlendikten sonra işyerinde çalışmak istemez ve istifa ederlerse kadın işçilerin kıdem tazminatları işveren tarafından ödenmek zorundadır.Ancak evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bazı koşulların varlığı gerekmektedir.

Kadın işçiye evlenme nedeniyle sözleşmesini fesh edip kıdem tazminatı alma hakkına ilişkin yasal düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bayan işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır

Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılmak isterse işten ayrılarak kıdem tazminatını alabilir.

. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir

YORUM EKLE