Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı. Karara göre, asgari ücret günlük 666,75 Türk Lirası oldu.

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 27/12/2023

Karar No: 2023/2

22/5/2003 tarihli vc 4857 sayılı İş Kanunumun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesrnin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11/12/2023 tarihinde başladığı çalışmalarım 27/12/2023 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2024 - 31/12/2024 tarihleri arasında 666,75 Türk Lirası (altı yüz altmış altı lira yetmiş beş kuruş) olarak tespitine,

Asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ilâ Aralık döneminde 700 Türk Lirası (yedi yüz lira) olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmcsine,

İş bu Kararttı, 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en m ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında. Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2024 ilâ 31/12/2024 tarihleri arasında 666.75 Türk Lirası (altı yüz altmış altı lira yetmiş beş kuruş) olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca tespit edilen asgari ücretin 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.

YORUM EKLE