Sağlık personeli 2024 yılı ocak nöbet ücretleri

2024 yılı sağlıkçı nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2024 yılı ocak nöbet ücretleri

2024 yılı sağlıkçı nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2024 yılı ocak nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2024 yılı nöbet ücretleri


Sağlık çalışanlarından, maaş katsayılarındaki değişikliğin 2024 yılı nöbet ücretine yansımasının nasıl olacağına dair sorular almaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni maaş katsayılar bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödenecek nöbet ücretlerinde de artışa sebep oldu. 2024 sağlık personeli ne kadar oldu? Doktor, ebe, hemşire, att, acil servis personeli ve diğer sağlık personelinin zamlı nöbet ücretleri ne kadar?

İşte cevabı:


Bildiğiniz üzere, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere ödenecek nöbet ücreti ile ilgili mevzuat düzenlemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile yapılmıştır. Söz konusu maddede nöbet ücretinin kimlere ödeneceği, ne kadar ücret ödeneceği, kimlere bu ücretin artırımlı olarak ödeneceği konuya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
 

Anılan Kanunun ek 33. maddesinde nöbet ücretinin unvanlara göre belirlenen gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak rakamın ilgilere ödeneceği hükmü yer almaktadır. Ayrıca bazı bölümlerde çalışan personellere nöbet ücretinin artırımlı ödeneceği de hükme bağlanmıştır.

Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Nöbet Ücretleri ile ilgili şu hükümlere yer verilmiştir:

“112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi

MADDE 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanır.

Nöbet ücreti

MADDE 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde yer alan nöbet ücreti gösterge tablosundaki gösterge rakamları 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

(2)657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir.

(3)Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33 maddesine göre, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz.

Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmazYukarıdaki mevzuat ve toplu sözleşme hükümleri kapsamında  2024 yılının ilk 6 aylık döneminde sağlık personeline ödenecek 1 saatlik nöbet ücretleri tablodaki gibidir

Unvan

Normal Nöbet Ücreti

Acil Servis,

Ameliyathane,

112 Acil Servis,

Yoğun Bakım,

Diyaliz
(%50 artırımlı)

Dini Bayram Günleri

(Normal Nöbet Ücreti)

Dini Bayram Günleri

(Artırımlı Nöbet Ücreti)

Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

120,82-TL

181,22-TL

151,02-TL

226,53-TL

Pratisyen Tabip

109,49-TL

164,23-TL

136,86-TL

205,29-TL

Diş tabibi ve eczacılar

98,16-TL

147,24-TL

122,70-TL

184,05-TL

Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli

75,51-TL

113,26-TL

94,39-TL

141,58-TL

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

64,18-TL

96,27-TL

80,23-TL

120,34-TL

Diğer Personel

49,08 -TL

73,62-TL

61,35-TL

92,03-TL

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE