İlk Defa Memuriyete Atanan Memur Göreve Başlamaz İse Ne Olur?

İlk Defa Memuriyete Atanan Memur Göreve Başlamaz İse Ne Olur? Memuriyete Yeni Atanan Kişinin Göreve Başlama Süresi Nedir?Memuriyete Atanan Kişi Göreve Başlamaz İse Herhangi Bir Yaptırımla Karşılaşır mı?

İlk Defa Memuriyete Atanan Memur Göreve Başlamaz İse Ne Olur?

İlk Defa Memuriyete Atanan Memur Göreve Başlamaz İse Ne Olur?

Devlet memurluğuna ilk defa atanan kişiler bazen çeşitli nedenlerle görevlerine başlamamakta bazen ise kendi ellerinde olmayan sebeplerden dolayı göreve başlayamamaktadırlar.Bu yazımızda ilk defa memur olarak atanan kişilerin kendi istekleri ile göreve başlamama durumu ile mücbir sebepler nedeniyle göreve başlayamayan memurların durumunu mevzuat çerçevesinde anlatmaya çalışacağız.

Memuriyete Yeni Atanan Kişinin Göreve Başlama Süresi Nedir?

Kamu kurumlarına memur olarak göreve atanan kişilerin göreve başlama süresi ve göreve başlayamayan memurlar hakkında yapılacak olan işlemleri bu yazımızda anlatmaya çalışacağız.

İlk defa memur olarak atanan kişilerin atama sonrasında göreve başlamaları gereken süreleri ilişkin düzenleme Devlet Memurları kanununun 62. maddesinde düzenlenmiştir.İlgili maddeye göre ikamet ettiği ildeki bir göreve atanan memur atama emrini tebliğ aldıkları gün göreve başlamak zorundadırlar.Memur olarak atanan kişi ikamet etmiş olduğu yerden başka bir yerdeki göreve atanır ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni atanmış olduğu yerdeki görevine başlaması gerekmektedir.Kanun maddesinde geçen aynı yer ve başka yer kavramlarının tanımı 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılmamış olup uygulamada aynı yer ve başka yer kavramları 6245 sayılı Harcırah kanunda yer alan düzenlemelere göre belirlenmektedir.Harcırah kanununda yer alan düzenlemeye göre memuriyet mahalli olarak tanımlanan yer 657 sayılı kanunun 62. maddesindeki aynı yer  kavramı olarak değerlendirilmeli başka yer olarak tanımlanan yer ise memuriyet mahalli dışındaki yerler olarak anlaşılmalıdır.

6245 sayılı harcırah kanununda Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;" şeklinde tanımlanmıştır.

Memuriyete Atanan Kişi Göreve Başlamaz İse Herhangi Bir Yaptırımla Karşılaşır mı?

Memurluğa ilk defa atananların yukarıda anlatmış olduğumuz süreler içinde göreve başlamamaları durumunda ilgili kişilerin 657 sayılı yasanın 63. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda atamaları iptal olur ve ilgili kişiler bir yıl boyunca tekrardan memurluk kadrolarına atanamazlar.

Ancak ataması yapılarak yukarıda belirtilen süreler içinde görevine başlamayan kişilerin  göreve başlamama bir mücbir sebepten kaynaklanmış ise bu kişiler bu durumu belge ile ispat ederek belirlenen süreler dışında da göreve başlayabilirler.Ancak göreve başlayamama durumundaki mücbir sebep durumu halinin iki ayı geçmesi durumunda  ilgili kişilerin atamaları atamaya yetkili amirce iptal edilir.

Uygulamada memur olarak atananların sıklıkla karşılaştığı durumlardan birisi askerlik görevini yaparken atama hakkı kazanan  kişilerde yaşanmaktadır.

Konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığının ( 05/04/2010-6766)  tarihli görüşünde atama hakkı kazanan   kişinin askerlik nedeniyle göreve başlayamama durumuna ilişkin görüş verilmiş olup ilgili görüşte 

"Mezkûr hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir." şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

İlgili görüşten de anlaşılacağı üzere ataması askerlik nedeniyle yapılamayan kişilerin ataması askerlik sonrası yapılacak ve bu kişiler için 657 sayılı kanunun 62. maddesinde anlatılan göreve başlama süreleri askerlikten sonra atama emrinin kendilerine tebliğ tarihi ile başlayacaktır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019, 08:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.