Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Şartları ve Müfettişlerin Maaşları

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Başvuru Şartları Nedir ve Vergi Müfettiş Yardımcıları Ne Kadar Maaş Alır

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Şartları ve Müfettişlerin Maaşları

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Başvuru Şartları Nedir ve Vergi Müfettiş Yardımcıları Ne Kadar Maaş Alırlar?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleği kadro itibariyle ülkemizde en fazla alım yapılan teftiş kurullarından birisidir.Alım yapılan müfettiş sayısının fazla olması nedeniyle KPSS A sınavına girmiş olan adayların en fazla tercih etmiş olduğu mesleklerden birisidir.Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına girerek vergi müfettiş yardımcısı olmak isteyen adaylar için bu yazımızda vergi müfettiş yardımcılığı şartlarını,vergi müfettiş yardımcı maaş bilgilerini ve merak edilen diğer konuları açıklamaya çalıştık.

vergi müfettiş yardımcılığı-vergi müfettiş yardımcısı maaşı-vergi müfettiş yardımcısı maaşı 2017-vergi müfettiş yardımcılığı şartları-vergi müfettiş yardımcı maaşı-vergi müfettiş yardımcılığı sınavı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavında Hangi Puan Türünden Alım Yapılıyor?

2017 Yılında en son yapılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavında sınava girecek adayların   Kamu Personeli Seçme Sınavının; KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak şartı istenmiştir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Yazılımı Test mi Yapılıyor?

Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Başvuru Şartları Nedir?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

- 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- Sınavda alınacak müfettiş yardımcısının beş katı kadar aday yazılı sınava alınacak

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?Değerlendirme Nasıl Yapılır?

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

- Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Vergi Müfettiş Yardımcısı 2018 Maaşı Ne Kadardır?

2018 Yılı Ocak ayı itibariyle bekar olarak göreve başlayan bir Vergi müfettiş  yardımcısının alacağı net maaş 4.460,57  TL dir. İlgili maaş tutarı 102 TL lik bireysel emeklilik kesilmiş halidir.Vergi müfettiş yardımcısı bireysel emeklilik sistemine dahil olmak istemez ise 2018 Yılı Ocak ayı müfettiş yardımcı maaşı net 4.562,57 TL dir.

2018 Yılı Ocak ayı itibariyle evli  ve eşi çalışmayan olarak göreve başlayan vergi müfettiş yardımcısının alacağı net maaş ise eş yardımı dahil ve bireysel emeklilik kesilmemiş olarak 4.824,00 TL olacaktır.

Ayrıca göreve başlayan vergi müfettiş  yardımcısının 6 yaşına kadar olan her bir çocuğu için 54 TL ,6 yaştan büyük olan her bir çocuk için ise 27 TL olmak üzere çocuk yardımı alma hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca Dil tazminatı almaya hak kazanan vergi müfettiş  yardımcılarına dil puanlarına göre  130 TL ile 30 TL tutarları arasında maaşlarına ek olarak dil tazminatı ödenebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 15:41
YORUM EKLE