Öğretmenlerin zorunlu çalışma ek puanı

Öğretmenlerin zorunlu çalışma ek puanı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine göre verilmektedir.

Öğretmenlerin zorunlu çalışma ek puanı

Öğretmenlerin zorunlu çalışma ek puanı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine göre verilmektedir.

Öğretmenlerin zorunlu çalışma ek puanı

Öğretmenlerin zorunlu çalışma ek puanı 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden..." hükmünden de anlaşılacağı üzere, zorunlu çalışma kapsamındaki eğitim kurumlarından birine 06/05/2010 tarihinden sonra zorunlu çalışma yükümlüğünü yapmak üzere atanıp halen aynı kurumda görevine devam etmekte olan öğretmenler zorunlu çalışma ek hizmet puanından yararlanabilmekte iken 19/06/2020 tarihli değişiklikle aynı hüküm "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir." şekline dönüştürülmüştür. Bu durumda bu tarihten itibaren zorunlu hizmeti tamamlamış tüm öğretmenler zorunlu hizmete tabi kurumlarda çalıştıkları sürece artırımlı puan almaktadırlar.

YORUM EKLE