Ücretlerde Gelir vergisi vergi dilimleri 2024

2024 yılında ücretli çalışan memur ve işçi maaşlarından kesilecek olan vergi miktarları belli oldu

Ücretlerde Gelir vergisi vergi dilimleri 2024

2024 yılında ücretli çalışan memur ve işçi maaşlarından kesilecek olan vergi miktarları belli oldu

Ücretlerde Gelir vergisi vergi dilimleri 2024

Gelir vergisi vergi dilimleri 2024

2024 yılında ücretli çalışanlardan kesilecek gelir vergisine ait vergi dilimleri belli oldu. Memur ve işçilerin aldıkları ücretlerden kesilen vergi dilimine ilişkin tebliğde yer alan düzenlemeye göre 2024 yılında ücretli çalışanların %15 lik vergi dilimi matrahı 110,00 TL ye kadar olan kısımda uygulanacak. İşçi ve memurun gelirlerinin 110,000 TL yi aşan gelirleri %20 üzerinden vergiye tabi olacak. 2024 yılı vergi diliminin ikinci dilimi olan %20 lik kısım 110,000 tl üzeri ve 230,000 TL arası olan gelirler için uygulanacak.Memur ve işçilerin vergi dilimleri hesaplanırken brüt ücret üzerinden hesaplama yapılmakta olup bu nedenle özellikle işçiler 5 veya 6 aydan itibaren yüzde 20 lik dilime girmektedirler.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 324)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

110.000 TL'ye kadar % 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası % 20

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin

230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası % 27

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin

870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası % 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası % 40

193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 14:30
YORUM EKLE