Muhasebat Genel Müdürlüğünden 14 günlük fark maaşı duyurusu

Muhasebat Genel Müdürlüğünden 14 günlük fark maaşı duyurusu

Muhasebat Genel Müdürlüğünden 14 günlük fark maaşı duyurusu

Muhasebat Genel Müdürlüğünden 14 günlük fark maaşı duyurusu

Muhasebat Genel Müdürlüğünden 14 günlük fark maaşı duyurusu

Muhasebat Genel Müdürlüğünden 14 günlük fark maaşı duyurusu

Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkına ilişkin KBS duyurusu yayımladı. Kurumun duyurusu şu şekilde:

ÖNEMLİ DUYURU!!!!

14 Günlük Fark Maaş Bilgi Giriş Ekranında personelin maaş unsurları kesinlikle değiştirilmeyecektir. Sistemin, 14 günlük farkı hesaplayabilmesi için personelin 15 Aralık 2023 bilgilerinin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Giriş Ekranında aynen kayıtlı olması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Kazım GENÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2024/3)

1- MEMUR

14 Günlük Fark Maaşlar

Personel Ödemeleri 2024 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzunun "A.3- 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri" başlıklı bölümünde 14 günlük fark maaş işlemleri ile ilgili ayrıca duyuru yapılacağı belirtilmişti.

Bu çerçevede, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi 17.01.2024 tarihi itibarıyla harcama birimlerinin kullanımına açılacak olup, 14 günlük fark maaş hesaplama işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır;

1.1- 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi, 01 Ocak 2024 - 14 Ocak 2024 maaş dönemine ait maaş hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan kamu personeli için yapılmaktadır.

Bu nedenle, 01.01.2024 tarihinden sonra işe başlayan ve Ocak-2024 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Ocak 2024 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 15.12.2023-14.01.2024 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşı hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb) "Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda" kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin aktarılabilmesi işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA" Formunda, Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna tıklandıktan sonra AKTAR butonuna tıklanarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

1.2- Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinin 14 Günlük Fark Modülünde Uygulanması

1.2-a- Toplu sözleşme hükümleri gereği özel hizmet tazminat oranlarındaki artış 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olduğundan 1-14 Ocak arasındaki farkı (14 günlük fark) 14 günlük katsayı farkı ile birlikte ödenecektir. Örneğin, özel hizmet tazminat oranı 20 puan artırılan müdür veya başkanlar için 1. derecede özel hizmet tazminat oranını Sistem 135 puan üzerinden katsayı farkı hesaplayacak olup, ayrıca 20 puanlık özel hizmet tazminat oranını da 14 günlük (kişiye ödemede 14/31 SGK primden 14/30 olarak) hesaplayarak toplamını bordroda gösterecektir.

1.2-b- Toplu sözleşme hükümleri gereği ek ödeme oranlarındaki artış 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olduğundan 1-14 Ocak arasındaki farkı (14 günlük fark) 14 günlük katsayı farkı ile birlikte ödenecektir. Örneğin, ek ödeme oranı 20 puan artırılan mühendislerde 1. derecede ek ödeme oranını Sistem 150 puan üzerinden katsayı farkı hesaplayacak olup, ayrıca 20 puanlık ek ödeme oranını da 14 günlük hesaplayarak toplamını bordroda gösterecektir.

1.2-c- Toplu sözleşmenin ikinci bölümünün 36 ncı maddesinde eğitim öğretim ödeneği aylık tutarının bir kat artırımlı uygulanacağı hükmü 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olduğundan Sistem 1-14 Ocak arasındaki farkı (14 günlük fark) 14 günlük katsayı farkı ile birlikte hesaplayacaktır. Öncelikle tek kat üzerinden katsayı farkı hesaplayacak olup, ayrıca diğer tek kat tutarını 14 günlük hesaplayarak toplamını bordroda gösterecektir.

1.2-d- Toplu sözleşmenin ikinci bölümünün 31 inci maddesinde öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneğinin %70 i oranında ödeneceğinden ve bu hüküm 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olduğundan Sistem % 60 ile % 70 oranının arasındaki farkı 1-14 Ocak günleri (14 günlük fark) için 14 günlük katsayı farkı ile birlikte hesaplayacaktır. Öncelikle % 60 oranından katsayı farkını hesaplayacak olup, ayrıca % 60 ile % 70 oranının arasındaki farkın tutarını 14 günlük hesaplayarak toplamını bordroda gösterecektir.

1.2-e- 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K Cetvelinde yer alan tayın bedeli gösterge rakamı 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 2100 den 2400'e artırıldığından, Sistem aradaki farkı 1-14 Ocak günleri (14 günlük fark) için 14 günlük katsayı farkı ile birlikte hesaplayacaktır. Sistem, öncelikle 2100 gösterge rakamı üzerinden katsayı farkını hesaplayacak olup, ayrıca 2100 ile 2400 arasındaki farkın tutarını 14 günlük hesaplayarak toplamını bordroda gösterecektir

1.3- Aralık Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Ocak Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Ocak ayı maaşları yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar" formundan yapılacaktır.

1.4- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan "27-Fark Tazminatı" ve "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları

Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu "27- Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" girilen personele 14 günlük fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır.

Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir.

2- KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

14 Günlük Fark Hesaplama İşlemleri

Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 17/01/2024 tarihi itibarıyla açılacak olup, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark maaş hesaplaması 05/01/2024 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2023 ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

Kadro karşılığı sözleşmeli Personel modülündeki 14 günlük fark hesaplama İşlemleri Sistemde Ücret Bilgi Girişi>Ücret Hesaplama Ekranından hesaplama türü "14 Günlük Katsayı Farkı seçilerek hesaplanacaktır.

Ayrıca; toplu sözleşme hükümleri gereği özel hizmet tazminat oranlarındaki artış 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olduğundan, Sistem 1-14 Ocak arasındaki farkı (14 günlük fark) 14 günlük katsayı farkı ile birlikte hesaplayacaktır. Örneğin, özel hizmet tazminat oranı 20 puan artırılan 1. derecede bulunan Şube Müdürünün özel hizmet tazminat oranını Sistem 135 puan üzerinden katsayı farkı hesaplayacak olup, ayrıca 20 puanlık özel hizmet tazminat oranı da 14 günlük (kişiye ödemede 14/31 SGK primden 14/30 olarak) hesaplayarak toplamını bordroda gösterecektir.

3- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

14 Günlük Fark Hesaplama İşlemleri

4/B Sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 17/01/2024 tarihi itibarıyla açılacak olup, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark hesaplaması 5/01/2024 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2023 ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanacaktır.

4/B Sözleşmeli Personel modülündeki 14 günlük fark hesaplama İşlemleri Sistemde Ücret Bilgi Girişi>Ücret Hesaplama Ekranından hesaplama türü "14 Günlük Katsayı Farkı seçilerek hesaplanacaktır.

14 günlük fark hesaplaması yapmadan önce fark listelerinin kontrol edilmesi ve varsa naklen giden/naklen gelen personel için aşağıdaki belirtildiği şekilde güncellemelerin yapılması gerekmektedir.

3.1- 4B Modülünde 14 günlük fark listelerinin kontrolü, güncelleme ve fark listesine personel ekleme/çıkarma ve banka bilgileri girişleri 4B Sözleşmeli Personel İşlemleri > 14 Günlük Ücret İşlemleri > 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranından yapılacaktır. Sistem bu ekranda listelenen personel için hesaplama yapacaktır.

3.2- Başka bir kurumda 14 günlük fark ekranında ayrılma durum kodlarından birinde olan personeli fark listesine eklemek için, 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranında "Nakil Al" işleminin yapılması ve yine aynı ekrandan banka bilgileri girilip durum kodunun "51- Çalışan" olarak güncellenmesi gerekmektedir.

3.3- 14 günlük fark maaş hesaplamasına dahil edilmeyecek personeli fark listesinden çıkarmak için ise 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranında kişiyi görüntüledikten sonra durum değişikliği yapılarak (yeni kurumunda fark yapılacak ise naklen giden) yaparak "kaydet" yapılacaktır.

Tüm bu işlemler hesaplama işleminden önce ve 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranından yapılacaktır. Her ay ücret ödemeleri için kullanılmakta olan "Ücret Bilgi Giriş Ekranı'nda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ayrıca, toplu sözleşme hükümleri gereği ek ödeme oranlarındaki artış 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olduğundan, Sistem 1-14 Ocak arasındaki farkı (14 günlük fark) 14 günlük katsayı farkı ile birlikte hesaplayacaktır. Örneğin, Sistem ek ödeme oranı 20 puan artırılan mühendislerden hizmet süresi 18 yıl ve daha fazla olanlara ek ödeme oranını 150 puan üzerinden katsayı farkı hesaplayacak olup, ayrıca 20 puanlık ek ödeme oranını da 14 günlük hesaplayarak toplamını bordroda gösterecektir.

4- SİSTEM ÜZERİNDE YAPILACAK KONTROLLER

14 günlük fark maaşlar, personelin Sistemde 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı maaş/ücret bilgilerine göre hesaplanacaktır.

Harcama birimlerince, aylık/ücret hesaplamaları yapıldıktan sonra mutlaka Bordro İcmal, Banka Listesi ve Ödeme Emri Belgesi karşılıklı olarak kontrol edilecektir.

Ayrıca, Sözleşmeli Personel ile Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin eski ve yeni brüt sözleşme ücretleri ile artış oranını gösteren kontrol raporu alınarak, Sistem üzerinde yapılan artış oranları mutlaka kontrol edilecektir.

5- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

14 günlük fark maaş ödemelerine ilişkin banka listelerinin ilgili banka şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması ulaştırılması ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirgelerin zamanında verilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve fark maaş ödemelerinde aksama yaşanmaması için harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

Ömer İYİGÜN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

YORUM EKLE