4 B li Çalışanların Aile Yardımı

4 B li Sözleşmeli Personellerin Aile Yardımı 2022 dönemi 4 b li personel çocuk yardımı tutarları  4 B li memur 2022 eş aile yardımı tutarları 

4 B li Çalışanların Aile Yardımı

4 B li Sözleşmeli Personellerin Aile Yardımı 2022 dönemi 4 b li personel çocuk yardımı tutarları  4 B li memur 2022 eş aile yardımı tutarları 

4 B li Çalışanların Aile Yardımı

4 B li Sözleşmeli Personellerin Aile Yardımı

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli personellerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin mevzuat düzenlemesi 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"  da yer almaktadır.

İlgili esaslara bakıldığında 4 b kapsamında çalışan sözleşmeli personellere sözleşme ücreti haricinde her hangi bir ücret ödenmeyeceği yönünde düzenleme yer almaktadır.İlgili düzenlemeye göre sözleşmeli çalışan personellere aile yardımı ödemesi yapılması mümkün değildir. 

Ancak 375 sayılı KHK nın ek 8. Maddesi:

"Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

hükmü yer almaktadır.

375 sayılı KHK Kararnamenin Ek 8. maddesinde yapılan mevzuat düzenlemesi ile 4 b kapsamında çalışan sözleşmeli personellere aile yardımı ödeneği ödenmektedir.

2022 dönemi 4 b li personel çocuk yardımı tutarları 

1 Temmuz 2022 ile 31 Aralık 2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları,  ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususlar belirlendi.

Buna göre 2022 yılı Temmuz dönemi için memur aylık katsayısı (0,333603) oldu.

Böylece devlet memurlarını alacağı çocuk yardımı ve Gelir Vergisi Çocuk Yardımı İstisna Tutarları şöyle oldu:

0-6 Yaş Grubu Gelir Vergisi İstisna Tutarı: 166,80 TL 

6 Yaş üzeri Gelir Vergisi İstisna Tutarı: 83,40 TL.

4 B li memur 2022 eş aile yardımı tutarları 

Buna göre 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle memurlar için aile yardımı: 2.273 x 0,333603 = 758,27 TL’dir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022, 20:18
YORUM EKLE