Harcırahta yer değiştirme gideri

sürekli görev yolluğu ödemelerinde yer değiştirme gideri olarak neler ödenebilir

Harcırahta yer değiştirme gideri

sürekli görev yolluğu ödemelerinde yer değiştirme gideri olarak neler ödenebilir

Harcırahta yer değiştirme gideri

Harcırahta yer değiştirme gideri, 6245 sayılı kanunda yer değiştirme gideri unsurları nelerdir ?

Memurların naklen memuriyet mahalli dışına atanmaları durumunda alacakları sürekli görev yolluk ödemesinde yer değiştirme masrafı içinde hangi giderler yer alır hususunu açıklamaya çalışalım.

Yer Değiştirme Gideri

• Memur veya hizmetlilerin sürekli bir görevle başka yere atanmaları halinde kendisine ve aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık olarak verilir.

• Yer değiştirme gideri iki unsurdan oluşmaktadır.

– Sabit unsur

– Değişken unsur

• Sabit Unsur

• Başka bir yere atanan memur ve hizmetliye bir koşula bağlı olmaksızın sadece atanmış olması sebebiyle yapılan bir ödeme olup, bu da hakedilen gündeliğin kendisi için 20 katı, aile fertlerinin herbiri için de 10 katı (40 katını geçmemek üzere) tutarındadır

• Değişken Unsur • Başka bir yere atanan memur ve hizmetliye asıl görevli olduğu yer ile atandığı yer arasındaki mesafeye bağlı olarak herbir km için gündeliğinin %5’i oranında yapılan ödemedir

 

YORUM EKLE