Geçici Görevlendirme Formu Word-Doc

Geçici Görevlendirme Formu Word-Doc

Geçici Görevlendirme Formu Word-Doc

Geçici Görevlendirme Formu Word-Doc

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU

gecici-gorevlendirme (1).docx


GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum Görevlendirilecek personelin T.C. Kimlik No Adı ve soyadı Kadro/pozisyon unvanı Kadro/pozisyon statüsü Geçici görevlendirmenin Gerekçesi Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Şekli Kurum emrine Yürütülecek görev: Kadro/pozisyona (K/P) K/P statüsü1 : K/P unvanı2 : Yukarıda belirtilen tarihler arasında, belirtilen Kuruma geçici görevlendirilmeyi kabul etmekteyim. Personelin imzası3 Yetkili imzası4 Personelin yukarıdaki şartlarda görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Yetkili imzası5 AÇIKLAMALAR: 1- Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun statüsü (memur, sözleşmeli, işçi, akademik, askeri personel vb.) belirtilecektir. 2- Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun unvanı belirtilecektir. 3- Görevlendirme süresinin toplamda altı ayı geçmesi halinde personelin hâlihazırda bulunduğu kurumca doldurtulacaktır. 4- Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca doldurulacaktır. 5- Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumca doldurulacaktır. NOTLAR *Bu form, geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca 3 nüsha olarak doldurulacak ve bütün nüshalar personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilecektir. * 3 ve 5 numaralı alanlar dışında dışındaki kısımların tamamının geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca doldurulması zorunludur. Ancak, geçici görevlendirmenin uzatılması halinde 3 numaralı alanın “AÇIKLAMALAR” kısmındaki açıklamaya göre doldu

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 16:41
YORUM EKLE