Sanayi uzman yardımcılığı başvuru şartları

Sanayi uzman yardımcılığı başvuru şartları 2021, Sanayi uzman yardımcılığı başvuru şartları 2022

Sanayi uzman yardımcılığı başvuru şartları

Sanayi uzman yardımcılığı başvuru şartları 

Sanayi bakanlığınca merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere alımı yapılan sanayi bakanlığı uzman yardımcısı olmak için kpss a grubu sınava katılmak gereklidir. Kamu uzman ve müfettiş sınavlarında 35 yaş sınırı bulunmaktadır.

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

a) Mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

b) Hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4,

c) İktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14,

ç) İşletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24,

d) Kamu yönetimi bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P29,

e) Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P19,

f) Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34,

g) İstatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12,

puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) Kurumca belirlenen tarih itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak 

YORUM EKLE