Öğretmenevindeki sivil memurlara fazla çalışma ücreti ödenmeyecek

Öğretmenevindeki sivil memurlara fazla çalışma ücreti ödenmeyecek

Öğretmenevindeki sivil memurlara fazla çalışma ücreti ödenmeyecek

Öğretmenevindeki sivil memurlara fazla çalışma ücreti ödenmeyecek

Öğretmenevindeki sivil memurlara fazla çalışma ücreti ödenmeyecek

Öğretmenevindeki sivil memurlara fazla çalışma ücreti ödenmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü, öğretmenevleri ve öğretmenevi akşam sanat okullarında çalışan memurlara, olağan çalışma saatleri dışında yaptıkları fazla çalışma için fazla çalışma ücreti ödenemeyeceğini belirtti.

¸
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-90349432-45.01-32989627    27.09.2021
Konu : Fazla Çalışma Ücreti 


DAĞITIM YERLERİNE 


İlgi    :  a) Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2021 tarihli ve E-43942091-45-32094506 sayılı yazısı.        

    Strateji Geliştirme Başkanlığının fazla çalışma yaptırılması hususundaki İlgi (a)'da kayıtlı yazısı ve ekinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün 15.09.2021 tarihli ve E-33518939-202.01-8645 sayılı yazısının birer örneği gerekli iş ve işlemler yapılmak üzere Ek'te gönderilmiştir.  

    Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


     
                                                                Kemal KARAHAN
                                                                                                                                             Bakan a. 
                                                                                                                                       Genel Müdür V.


Ek: İlgi (a) ve (b) Yazılar ( 3 Sayfa)

Dağıtım:                                                                     
B Planı 
Başkent Öğretmenevi ve ASO                                                          

¸

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-43942091-45.99-32094506                                                                                                                                                                                     16.09.2021

Konu : Fazla Çalışma Ücreti

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 28.06.2021 tarihli ve E-90349432-813.01.01.01-27221008 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı (A) fıkrasının 3 üncü bendinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 9,87 Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir." hükmü gereği Bakanlığımıza bağlı öğretmenevi ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında çalışan idareci ve memurlara fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulmuştur.

Konu ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığının 15.09.2021 tarihli ve 8645 sayılı yazısı gerekli iş ve işlemler yapılmak üzere ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ

   Başkan

Ek    : Yazı (2 sayfa)

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021, 12:54
YORUM EKLE