Jandarma ve sahil güvenlik personelinin ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili düzenleme yapıldı

Jandarma ve sahil güvenlik personelinin ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili düzenleme yapıldı

Jandarma ve sahil güvenlik personelinin ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili düzenleme yapıldı

Jandarma ve sahil güvenlik personelinin ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili düzenleme yapıldı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önceleri jandarma hizmetleri sınıfı personeli, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeline tanınan toplu ulaşımdan ücresiz yaralanma hakkından, bu personele ilaveten,  Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar,  Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara da tanınmış oldu.

Karar Sayısı: 3258

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2/12/2020 TARİHLİ VE 3258 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “jandarma hizmetleri sınıfı personeli, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeli,” ibaresi “jandarma hizmetleri sınıfı personeli, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE